Vad är strålning Vad är strålning
Vad är strålning

Radioaktiva ämnen i människan

Radioaktiva ämnen i människan

I vår livsmiljö finns det radioaktiva ämnen av såväl naturligt som konstgjort ursprung. In i kroppen kommer de med föda, dricksvatten eller via inandningsluften.

De ger upphov till inre strålning i människan. Vid olyckssituationer kan ett radioaktivt ämne som hamnat på huden absorberas av huden eller via ett sår, och orsaka inre strålning. Människokroppens radioaktivitet kan mätas direkt med en helkroppsmätare eller indirekt från utsöndringar. Undersökningen av radioaktiva ämnen i människokroppen hör till strålningsövervakning av miljön.

Kontakt

Kontakt