Vad är strålning Vad är strålning
Vad är strålning

Förebyggandet av hälsorisker

Förebyggandet av hälsorisker

Målet med strålskydd är att på förhand förebygga strålningens hälsorisker. Den grundläggande principen är att i alla situationer motarbeta strålningens skadeverkningar redan i ett tidigt skede.

Långtidsskador, cancer och ärftliga sjukdomar strävar man att begränsa dels med dosgränser och dels genom att tillämpa grundregeln om att strålexponeringen alltid skall hållas så låg som det i praktiken är möjligt. (ALARA, As Low As Reasonably Achievable).

Strålskydd

Målet med strålskydd är att säkra att strålning används säkert. Strålskyddets principer baserar sig på den internationella strålskyddskommissionens (ICRP; International Commission on Radiological Protection) rekommendationer. ICRP:s rekommendationer har fått brett internationellt godkännande och har tagits i beaktande även i Finlands lagar om strålning
.
För att användningen av strålning skall vara godtagbar, måste följande grundläggande principer uppfyllas:

Berättighetsprincipen

Nyttan man får från strålning bör vara större är det förfång den orsakar.

Optimeringsprincipen (ALARA-principen, As Low As Reasonably Achievable)

Exponeringen som orsakas av användningen av strålning skall hållas så låg som möjligt.

Individskyddsprincipen

Exponeringen av ensklida anställda och befolkningen får inte överskrida befästa maximivärden, dosgränser.

Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av strålning utgående från lagen (859/2018). Övervakningen gäller också verksamhet och användning av ickejoniserande strålning, där naturens strålkällor kan orsaka exponering.

 

Kontakt

Inga sökresultat