UV-strålning, sol och solarium UV-strålning, sol och solarium
UV-strålning, sol och solarium

Hudtyp

Människor kan grovt delas in i sex olika hudtyper enligt hur väl huden tål sol. De som bränner sig lätt och inte blir särskilt bruna (hudtyp I och II) löper en större risk att insjukna i melanom.

Under 15-åringars hud kan inte producera pigment på samma sätt som huden hos vuxna, så unga klassificeras enligt den känsligaste typen, hudtyp I.

Det lättaste sättet att ta reda på sin egen hudtyp är att ställa sig två frågor:

  • Bränner du dig varje sommar under de första gångerna i solen?
  • Blir du brun då du solbadar?

Man bör iaktta att endast ett fåtal människor tillhör en viss hudtyp. Klassificeringen i hudtyp är endast riktgivande.

Hudtyp Bränner sig Blir brun
I ja nej
II ja ibland
III ibland ja
IV nej ja
V naturligt brun hy
VI naturligt svart hy


Till typ I hör oftast rödhåriga och fräkniga människor som bränner sig snabbt i solen och aldrig blir bruna.

Till typ II hör blonda och blåögda eller grönögda människor som bränner sig ofta och blir bara lite bruna. Dessa två typers hud bränns lätt, vilket utgör en riskfaktor för hudcancer.

Till typ III hör vanligtvis människor med brunt hår och gråa eller bruna ögon. De bränner sig ibland och blir lätt bruna.

Till typ IV hör människor med bruna ögon och mörkbrunt eller svart hår. De bränner sig sällan och blir lätt bruna.

Europeer hör oftast till dessa fyra hudtyper. En tredjedel av finländarna hör till typ I eller II och ungefär hälften hör till typ III. Endast var tionde hör till typ IV, som är den allmännaste i Sydeuropa.

Till typ V och VI hör de som av naturen har mörk hy och tål sol väl. Till typ V hör mörkhyande och svarthåriga, t.ex. nordafrikaner och indier. Till typ IV hör de som har svart hy och svart hår, typiskt afrikaner. Hos dessa typer förekommer hudcancer sällan och slår oftast till i hudens ljusare delar (under naglarna o. dyl.).

Har du frågor?

Ta kontakt: