UV-strålning, sol och solarium UV-strålning, sol och solarium
UV-strålning, sol och solarium

Ett nordisk ställningstagande: tillräckligt med skugga på utomhusplatser för barn

Ett nordisk ställningstagande: tillräckligt med skugga på utomhusplatser för barn

STUK har tillsammans med de övriga nordiska strålskyddsmyndigheterna offentliggjort ett ställningstagande genom vilket man vill medverka till att det finns tillräckligt med skugga på de utomhusplatser där barn vistas och leker. I ställningstagandet uppmanar de nordiska myndigheterna kommuner, stadsplanerare samt fritids- och idrottsföreningar att beakta behovet av skugga när de planerar och bygger utomhusplatser för barn.

Solens UV-strålning i skuggan är upp till hälften mindre än i direkt solljus.

I ställningstagandet framhåller man också att daghem och skolor, liksom fritids- och idrottsföreningar, i sina läro- och verksamhetsplaner bör inkludera information om solens påverkan. När barnen och deras föräldrar får tillräcklig och korrekt information om vilken skada och nytta solen kan göra kan de skydda sig mot för mycket sol på rätt sätt.

De nordiska strålskyddsmyndigheterna betonar, att man borde skydda sig mot solen genom att hålla sig i skugga, undvika solbad under middagstimmarna, klä sig i skyddande kläder samt använda solglasögon och solkräm.