UV-strålning, sol och solarium UV-strålning, sol och solarium
UV-strålning, sol och solarium

UV-strålning, sol och solarium

UV-strålning -osioetusivun ingressi

Om man bränner sig ofta löper man en ökad risk att insjukna i hudcancer. Därför bör man undvika att bränna sig. Ur strålsynvinkel är solarier de farligaste apparaterna man använder i hemmet. De ger ultraviolett strålning som kan göra huden brun, och i värsta fall bränna den.