Strålrisk Strålrisk

Strålrisk

Strålrisk

Varför behövs jodtabletter?

Ackumulering av radioaktiv jod i sköldkörteln kan minskas genom att man tar en jodtablett. Effekten avgörs av rätt tajming. Därför ska tabletter endast användas på uppmaning av myndigheterna.

Vid en allvarlig kärnkraftsolycka kan radioaktiv jod frigöras i luften. Utmärkande för jod är att den samlas upp i sköldkörteln om den kommer in i kroppen till exempel via inandningen. Den stråldos som sköldkörteln får kan orsaka sköldkörtelcancer eller en underfunktion.

Om det förväntas stora mängder radioaktiv jod i inandningsluften, uppmanas människor att inta en jodtablett. En jodtablett som intas enligt anvisningarna förhindrar att radioaktiv jod ackumuleras i sköldkörteln. Tabletten innehåller icke radioaktiv kaliumjodid som fyller sköldkörteln och förhindrar insamling av radioaktiv jod i körteln.

Intag av jodtabletter är särskilt viktigt för barn och gravida kvinnor, eftersom sköldkörteln hos barn och foster är känsligare för strålning än den är hos vuxna. Om det inte finns tillräckligt med tabletter, ges tabletterna åt barn och gravida.

Det är viktigt med rätt tajming. Om tabletten tas för tidigt eller för sent blir den skyddande effekten svagare. Jodtabletter skyddar inte mot andra radioaktiva ämnen.

Jodtabletter skyddar endast sköldkörteln och minskar inte den övriga exponeringen. Man ska inte lämna byggnader och gå utomhus för att skaffa jodtabletter, om alla redan uppmanats att stanna inomhus. När man skyddar sig genom att vara inomhus minskar man avsevärt den mängd radioaktiva ämnen som samlas i kroppen via inandningen, och då minskar även den dos som samlas i sköldkörteln. Således kompletterar intaget av jodtabletter skyddet man får av att vistas inomhus.

Så här använder du jodtabletter

  • Ta jodtabletten endast på uppmaning av myndigheterna, så att du kan vara säker på rätt tajming. Du hör anvisningen i radio och TV. Följ den dosering som anges i förpackningen.
  • Intag av jodtabletter är särskilt viktigt för barn och gravida kvinnor.
  • Ta bara en dos. Skyddet som dosen ger håller cirka ett dygn. Exponeringen via inandning som orsakas av utsläppsmolnet pågår sannolikt endast några timmar. Om utsläppet förnyas eller fortsätter en längre tid, ger myndigheterna en uppmaning om en ny dos i radio och TV.

Ta inte en jodtablett

  • om du tidigare fått en allvarlig allergisk reaktion mot jod
  • om du har eller tidigare har haft en sköldkörtelsjukdom
  • om sköldkörteln har avlägsnats eller inte fungerar.

Var får man jodtabletter?

Jodtabletter kan köpas på apotek.

Myndigheterna i Finland uppmanar att

  • befolkningen ska skaffa jodtabletter till sina hem och semesterbostäder
  • husbolag ska ha jodtabletter på lager för invånarna
  • arbetsplatser, skolor, hälsovårdscentraler, daghem och vårdinrättningar ska skaffa jodtabletter för alla anställda och kunder.

Kraftverk skaffar jodtabletter och ansvarar för utdelningen av dem inom en fem kilometers radie från kärnkraftverket.