Strålrisk Strålrisk
Strålrisk

Vad man skall göra vid strålrisk

Vad man skall göra vid strålrisk

Då strålrisk hotar

Håll dig inomhus

Stäng dörrar, fönster och ventilationsöppningar, stäng av ventilationen

Lägg upp ett lager av mat och dryck och skydda det i väl förslutna kärl

Lyssna på radio. Myndigheterna kommer att ge förhållningsregler via radion. Läsa Rundradions nyheter.

Svälj en jodtablett endast om myndigheterna uppmanar dig till det.

I telefonkatalogen finns förhållningsregler för vad du skall göra då strålrisk hotar.

Skydd inomhus vid strålrisksituationer: Gå in, stäng ventilationen och täpp till ventilationsöppningarna. Följ myndigheternas anvisningar via radio, tv och internet.

Strålsäkerhetscentralens nyheter

Senaste nyheter på svenska på STUK:s hemsida

Rundradions text-tv på finska strålsäkerhetssidan 867.

Rundradions text-tv på finska sidan 868.

Inrikesministeriets röddningsväsendets hemsida (på finska)

 

På Strålsäkerhetscentralens nätsidor finns information om strål- och kärnsäkerhet. I strålrisksituationer ger man anvisningar om beredskapen i pressmeddelandena.

Strålsäkerhetscentralens kontaktinformation

Strålsäkerhetscentralen
PB 14, 00881 Helsingfors
tfn (09) 759 881