Strålrisk Strålrisk
Strålrisk

Myndigheterna samarbetar i nödsituation med strålrisk

Myndigheterna samarbetar i nödsituation med strålrisk

I nödsituation med strålrisk samarbetar myndigheterna för att skydda människorna och miljön

I nödsituation med strålrisk krävs åtgärder inom alla förvaltningsgrenar och på alla förvaltningsnivåer. Även företag och organisationer deltar i hanteringen av situationen.

Bekanta dig med några av de centralaste aktörerna. Listan är inte uttömmande. Ansvar för verksamhet och kommunikation hos aktörer i en nödsituation med strålrisk framgår närmare av anvisningen som gäller vid strålningsläge.

Myndigheterna samarbetar i ödsituation med strålrisk - aktörer