Strålrisk Strålrisk
Strålrisk

Myndigheterna samarbetar i nödsituation med strålrisk

Myndigheterna samarbetar i nödsituation med strålrisk

I nödsituation med strålrisk samarbetar myndigheterna för att skydda människorna och miljön

I nödsituation med strålrisk krävs åtgärder inom alla förvaltningsgrenar och på alla förvaltningsnivåer. Även företag och organisationer deltar i hanteringen av situationen.

Bekanta dig med några av de centralaste aktörerna. Listan är inte uttömmande. Ansvar för verksamhet och kommunikation hos aktörer i en nödsituation med strålrisk framgår närmare av anvisningen som gäller vid strålningsläge.

Myndigheterna samarbetar i ödsituation med strålrisk - aktörer

Kanaler

  • Via varningsmeddelanden ges anvisningar och uppmaningar om skydd inomhus, användning av jodtabletter, skydd av husdjursproduktion och skydd av övrig produktion. Varningsmeddelanden publiceras i televisionen, radion, Text-TV på sidan 112 och på Yles och Nödcentralsverkets webbplatser samt i apparna 112 Suomi och Nyhetskollen.
  • Dessutom ges en allmän farosignal via befolkningslarmen vid behov. När den allmänna farosignalen ljuder ska man skydda sig och hålla sig inomhus.
  • Finlands 22 räddningsverk informerar även på sina egna webbplatser och kanaler i sociala medier. En sammanställning av Finlands räddningsverk finns på pelastustoimi.fi. Du kan även söka efter räddningsverk utifrån din hemkommun: Räddningsväsendet - Framsida.