Strålrisk Strålrisk
Strålrisk

Exempel på stråldoser

Exempel på stråldoser

 

Stråldos

Verkan

6000 mSv 

Stråldosen, som fås under ett dygn, förorsakar strålningssjukdom och kan leda till döden.

1000 mSv 

Ger symptom på strålsjuka (såsom trötthet, illamående) om patienten har fått dosen inom ett dygn

20 mSv 

Under ett års tid är den högsta tillåtna dosen för den som utför arbete där det förekommer strålning

5,9 mSv 

Den genomsnittliga årliga stråldosen som en finländare kan få

2 mSv 

Den årliga dos som flygpersonalen får från kosmisk strålning

0,1 mSv 

Den dos som patienten får vid lungröntgenfotografering

0,01 mSv 

Den dos som patienten får av tandröntgen

 

Exempel på dosrater vid strålning

Dosrat

Exempel

100 µSv/h 

Skyddsåtgärder, t.ex. att befolkningen hålls inomhus, är behövliga.

30 µSv/h 

Den strålrat som högst får förekomma på 1 meters avstånd från en patient som fått behandling med radioaktiva isotoper och skickats hem

10 µSv/h 

Några skyddsåtgärder är nödvändiga, t.ex. undvika att gå ut

5 µSv/h 

Den största strålraten som uppmätts i Finland genast efter olyckan i Tjernobyl

5 µSv/h 

Typisk dosrat i ett flygplan som rör sig på 10 km höjd

0,2–0,4 µSv/h

Den dosrat som om den överskrids leder till att en automatisk mätstation i Finlands strålövervakningsnät larmar.

Alla mätstationer i Finland har en larmgräns som bestäms separat för respektive station. Larmgränserna i Finland ligger mellan 0,2–0,4 µSv/h. Skillnaderna beror främst på nivån av naturlig radioaktivitet i den jordmån som omger stationens sensor.

0,04-0,30 µSv/h 

Den naturliga bakgrundsstrålningen i Finland

 

Stråldosen beskriver mängden skada som strålningen orsakat hälsan. Dess enhet är sievert (Sv). Doserna anges ofta i tusendelar, d.v.s. millisievert (mSv) eller miljondelar, d.v.s. mikrosievert (µSv).
Dosraten beskriver hur stor dos människan får under en viss tid. Dosratens enhet är sievert per timme (Sv/h).