Strålrisk Strålrisk
Strålrisk

Den internationella skalan för kärnkrafts- och strålningshändelser INES

Den internationella skalan för kärnkrafts- och strålningshändelser INES

Det har fästs mycket uppmärksamhet på information om händelser vid kärnkraftverk efter olyckan i Tjernobyl. Informationen har främjat den internationella klassificeringsskalan INES (International Nuclear and Radiological Event Scale) om kärnkrafts- och strålningsrelaterade händelser.

INES-skalan sträcker sig från nivå 0 till nivå 7, varav nivå 7 är den allvarligaste olyckan. Olyckor av nivå 0 har ingen betydelse för kärn- eller strålsäkerheten, nivåerna 1–3 är händelser som har påverkat säkerheten och nivå 4–7 är olyckor.

INES-skalan utvecklades som ett internationellt samarbete i vilket det internationella atomenergiorganet IAEA och OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling deltog. Experter från många olika länder har också medverkat i arbetet. Skalan bildades enligt en fransk modell. Även i Japan är en motsvarande skala i bruk.

INES-skalan togs i försöksbruk år 1990. Skalan godkändes för officiellt bruk för kärnkraftverkshändelser år 1992 och för andra kärnanläggningar år 1994.

Ca. 70 länder använder skalan.

Informationsutbyte

IAEA upprätthåller ett nätverk för informationsutbyte mellan de länder som använder skalan. Till IAEA meddelar man alla händelser som hör till nivå 2 eller högre. Avsikten är att klassificeringen skall vara i IAEA:s användning inom ett dygn efter händelsen. Man informerar IAEA också om lägre nivåer ifall händelserna har väckt internationellt intresse. IAEA förmedlar informationen till de länder som använder skalan.

Informationen finns i en databank News - The Information Channel on Nuclear and Radiological Events som IAEA upprätthåller och alla kan läsa den där. Informationen i databanken kan inte användas för att göra jämförelser mellan olika länder eftersom olika länder har olika praxis i rapporteringen av händelser med föga betydelse för säkerheten. Dessutom är mängden händelser som hör till INES-skalans nivå 2 eller högre för liten för att man ska kunna dra slutsatser baserade på statistiken.

Händelser vid Finlands kärnkraftverk

Händelser vid kärnkraftverken i Finland har som högst varit på nivå 2.