Strålningsläget i Europa - Eurdep

 

 

Strålningsläget i Europa - EURDEP

Ovanför finns EURDEP kartan över radiologiska situation. Observera att enheten för dosrat är nanosievert per timme (nSv/h), vilket är tusen gånger högre än i STUKs "Strålningsläget i dag" webbsida, där enheten är mikrosievert per timme (µSv/h).

Bakgrundsstrålningen i Finland varierar normalt mellan 0,05 och 0,30 mikrosievert i timmen, dvs 50–300 nanosievert per timme.

EURDEP-kartan och resultaten laddas från Gemensamma forskningscentret (GFC) (The Joint Research Centre, JRC). STUK är inte ansvarig för operation av kartan.

EURDEP (EUropean Radioactivity Data Exchange Platform) är den Europeiska datautbytesplatformen för radioaktivitetsmätningar. Mätresultaten kommer från ca 5000 stationer i 38 europeiska länder.