Strålning i miljön Strålning i miljön
Strålning i miljön

Strålningsläget i Ukraina

Strålningsläget i Ukraina

Läget i Ukraina påverkar inte strålningssituationen i Finland. Inte heller kan någon olycka eller skada relaterad till radioaktivt material eller kärnkraftverk i Ukraina orsaka en situation där människor i Finland behöver skyddas mot strålning.

Tjernobyl

I norra Ukraina ligger kärnkraftverket i Tjernobyl där en av de fyra reaktorerna förstördes i en olycka 1986. Över den olycksdrabbade reaktorn byggdes en skyddskupol. De övriga tre reaktorerna har stängts av för gott och bränslet har avlägsnats från dem. I Tjernobylområdet finns även laget för använt kärnbränsle och annat kärnavfall.

Enligt den ukrainska presidentens kansli tog ryska trupper kontroll över kärnkraftverket i Tjernobyl på torsdag kväll 24.2.2022. Ockupationen utgör inget strålningshot mot Finland. Risken för spridning av strålning är i huvudsak lokal.

Anläggningsområdet i Tjernobyl omges av en 30 kilometer bred skyddszon där doshastigheten från extern strålning har varit fortsatt hög sedan olyckan 1986. På grund av krigshandlingarna har mängden fordon och människor som rör sig i området ökat och det har lett till att radioaktiva ämnen hamnat i luften. De radioaktiva partiklarna är tunga eftersom damm i området har bundit sig till partiklarna och de kan således inte färdas längre vägar. De förhöjda strålningsnivåerna var lokala och har redan sjunkit till normal för skyddszonen.

Det är ofta skogsbränder i området under våren och det har hänt även i våras. Koncentrationerna på brandplatsen kan vara sådana att brandmän måste ta hänsyn till dem i sitt arbete. I teorin är det möjligt att små mycket mängder radioaktiva ämnen skulle påvisas även i Finland. Radioaktivitet från skogsbränder i Ukraina kan dock inte vara skadlig för människors hälsa eller miljön i Finland.

Det använda kärnbränslet som förvaras på anläggningsområdet i Tjernobyl är fortfarande mycket radioaktivt. Kärnbränslet har dock svalnat under en lång tid och i praktiken finns det ingen risk för att radioaktiva ämnen sprids över ett stort område.

Kärnkraftverk som är i drift

Ukraina har fyra kärnkraftverk i drift med sammanlagt 15 reaktorer. Även om de kärnkraftverk som är i drift i Ukraina skadas allvarligt skulle de allvarliga strålningseffekterna inte nå Finland.

De ukrainska kärnkraftverken liknar till sin konstruktion de vattenkylda anläggningarna vid Lovisa kärnkraftverk. En liknande olycka som Tjernobylolyckan 1986 är inte möjlig. I reaktorerna i Tjernobyl användes grafit som moderator. I och med att grafiten brann steg radioaktiva ämnen högt upp i luften och spreds med luftströmmarna över ett mycket stort område.

Kärnkraftverk är i allmänhet tämligen starka konstruktioner, eftersom de måste stå emot många slags extrema naturfenomen. Kärnkraftverkens mångfaldiga säkerhetssystem kan sköta säkerhetsuppgifterna även om en del av kraftverket skadas. Kärnkraftverk för civilt bruk är dock inte utformade för att klara militära attacker.
    
Förutom de direkta effekterna på kärnkraftverken kan attackernas effekt vara indirekta, till exempel genom driften av elnätet samt genom underhållet och bemanningen vid anläggningen. Till exempel skulle en förlamning av det ukrainska elnätet påverka driften och produktionen vid kärnkraftverk. Kärnkraftverken skulle då vara tvungna att fungera med reservkraft under betydligt längre perioder än normalt.

STUK har ingen detaljerad information om de ukrainska anläggningarna och deras utformningskriterier och inte heller närmare information om beredskapen vid och skyddet av de ukrainska kärnkraftverken i fall av avsiktlig skada.

Zapporizija

Ukrainas kärnsäkerhetsmyndighet (snriu.gov.ua) säger att den 4 mars 2022, cirka klockan 01:00, bombades området kring kärnkraftverket i Zapporizija och en brand bröt ut i området. Enligt myndigheten skadade bombningen laboratoriebyggnaden och själva kraftverksenheterna är intakta. Enligt myndigheten är kärnsäkerheten inte hotad. System och komponenter som är viktiga för säkerheten fungerar.

Lager för radioaktivt avfall

I Ukraina har radioaktivt avfall som kommer från andra ställen än kärnkraftverk förvarats på flera ställen på olika håll i landet. Sådana anläggningar innehåller vanligtvis förbrukade radioaktiva källor och annat lågaktivt avfall från sjukhus och industri.

De ukrainska myndigheterna har informerat om robotattacker i områden med lager för radioaktivt avfall i Kiev och Charkiv. Myndigheterna har ppgett att attackerna inte skadat lagren så att strålningsläget i området skulle ha förändrats. Om lagren dock skadas kan strålningen orsaka fara lokalt.

Forskningsinstitut

I Ukraina finns radioaktiva ämnen också till exempel i forskningsinstitut. Enligt den ukrainska kärnsäkerhetsmyndigheten (SNRIU) skadades en forskningsanläggning i Kharkov i bombningarna den 6.3. Utöver forskning används forskningsinstitutets utrustning även för tillverkning av radioaktiva läkemedel. SNRIU säger att strålsäkerheten inte äventyrades av attacken. Enligt SNRIU innehåller forskningsutrustningen färskt kärnbränsle. Enligt våra uppgifter använder enheten låganrikat uranbränsle. Sådant uran är inte särskilt radioaktivt.

Kärnvapen

I samband med krisen i Ukraina har även kärnvapen dryftats.  Konsekvenserna vid användning av kärnvapen är i hög grad beroende av vilken typ av vapen det är fråga om och hur de används. En sprängning skulle naturligtvis orsaka fruktansvärd förstörelse. Ukraina ligger dock så långt bort från Finland att en kärnvapensprängning där inte skulle påverka strålningsläget i Finland så att man bör skydda sig här på grund av detta.

Jodtabletter och hur du tar dem

Läget i Ukraina påverkar inte strålningsläget i Finland. Det finns inget behov av att till exempel skaffa jodtabletter här på grund av läget i Ukraina. Framför allt ska jodtabletter inte tas utan anvisning från myndigheterna. Jodtabletter ska aldrig tas för säkerhets skull, eftersom det är viktigt att ta jodtabletten vid rätt tidpunkt. Om tabletten tas för tidigt eller för sent blir den skyddande effekten svagare.

Information om jodtabletter

Mer information

Vanliga frågor

Strålsäkerhetscentralen har fått många frågor som hör samman med läget i Ukraina. På den här sidan har vi sammanställt frågor och svar. Vi kompletterar spalten inom kort.

Läget i Ukraina

Jodtabletter