Teman Teman

Teman

Teman

Strålning i miljön

Stråling i miljön -osion ingressi

STUK övervakar radioaktiviteten i miljön på många sätt. Målet är att ständigt vara medveten om den strålning som människan och miljön utsätts för. Strålningsövervakningens resultat publiceras på STUKs internetsidor.

Osion etusivun kuvanosto Strålningsläget i dag

alt=

Strålningsläget i dag

I Finland finns ett automatiskt övervakningsnätverk för extern strålning som består av 255 mätstationer. Mätresultaten uppdateras på STUKs webbplats en gång i timmen.

Se strålningsläget i dag

Osion etusivun kuvanosto Radioaktiva ämnen i utomhusluften

alt=

Radioaktiva ämnen i utomhusluften

STUK övervakar halter av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland.

Mätresultat

Osion etusivun tekstinosto Övervakningen av strålningen i miljön

Övervakningen av strålningen i miljön

I Finland ansvarar Strålsäkerhetscentralen för övervakningen av strålningen i miljön. Uppgifter om det årligen utförda övervakningsprogrammet av strålningen i miljön finns på sidan STUK övervakar.

Osion etusivun tekstinosto STUK övervakar Radioaktivitet i Östersjön

Radioaktivitet i Östersjön

Finland har varit en föregångare i uppföljningen av Östersjöns radioaktivitet. Radioaktivitetsundersökningarna påbörjades redan i slutet av 1950-talet som ett samarbete mellan STUK:s föregångare Radiofysikaliska institutet och Havsforskningsinstitutet.