Teman

Strålning i miljön

Stråling i miljön -osion ingressi

STUK övervakar radioaktiviteten i miljön på många sätt. Målet är att ständigt vara medveten om den strålning som människan och miljön utsätts för. Strålningsövervakningens resultat publiceras på STUKs internetsidor.

Osion etusivun tekstinosto Övervakningen av strålningen i miljön

Övervakningen av strålningen i miljön

I Finland ansvarar Strålsäkerhetscentralen för övervakningen av strålningen i miljön. Uppgifter om det årligen utförda övervakningsprogrammet av strålningen i miljön finns på sidan STUK övervakar.

Osion etusivun tekstinosto STUK övervakar Radioaktivitet i Östersjön

Radioaktivitet i Östersjön

Finland har varit en föregångare i uppföljningen av Östersjöns radioaktivitet. Radioaktivitetsundersökningarna påbörjades redan i slutet av 1950-talet som ett samarbete mellan STUK:s föregångare Radiofysikaliska institutet och Havsforskningsinstitutet.