Strålning i hälsovården Strålning i hälsovården
Strålning i hälsovården

Stråldoser vid röntgenundersökningar

Stråldoser vid röntgenundersökningar

 

Undersökning

Effektiv dos (mSv)

Dosmotsvarighet *) för PA-lungröntgenbilder (st.)

Dosmotsvarighet under exponeringstiden för bakgrundsstrålning

Extremitet, t.ex. knä

0,01

0,3

1 dag

Näsans bihålor

0,03

1

3 dagar

Lunga (PA-röntgenbild)

0,03

1

3 dagar

Lunga (PA- och LAT-röntgenbild)

0,07

2

8 dagar

Skalle

0,1

3

12 dagar

Halskota

0,2

7

24 dagar

Mammografi

0,2

7

24 dagar

Bröstryggrad

0,4

13

1,5 månader

Bäcken

0,3

10

1 månad

Ländrygg

0,8

30

3 månader

Buk (nativ)

0,8

30

3 månader

Urinväg (urografi)

2,4

80

9 månader

Datortomografier

Huvud

1,2

40

4,5 månader

Lungor

4

130

16 månader

Buk

7

230

2 år

Kropp 9 300 3 år
Interventionsradiologi      
Kontrastmedelundersökning av kranskärlen 8 270 2,5 år
Ballongvidgningen av kranskärlen 20 650 6,5 år

*) PA = tagna från ryggsidan
Uppgifterna som presenteras i tabellen motsvarar enligt STUKs utredning den genomsnittliga strålningsexponeringen för finländare. Doserna som orsakas av såväl bakgrundsstrålning som röntgenundersökningar varierar på olika platser. En variation på över 30 procent är inte ovanlig.