Strålning i hälsovården Strålning i hälsovården
Strålning i hälsovården

Strålning i hälsovården

Strålning i hälsovården -osioetusivun ingressi

Man drar nytta av strålning i medicinska undersökningar och inom vården av sjukdomar. Röntgenundersökning är mycket viktigt när det gäller att identifiera olika sjukdomar. Men det finns också risker med strålning. Även en liten stråldos ökar risken för cancer. Vid användningen av röntgen, strålbehandling och radioaktiva ämnen måste nyttan vara större än skadan.

Osion etusivun tekstinosto Strålning i hälsovården Röntgenundersökningar

Röntgenundersökningar

I Finland utförs årligen ca 3,9 miljoner röntgenundersökningar och dessutom ca 2,3 miljoner vanliga tandröntgentagningar. Se tabell över olika röntgenundersökningar jämte genomsnittliga patientdoser i Finland.

Osion etusivun kuvanosto Strålning i hälsovården Skydd av arbetstagare

Skydd av arbetstagare

Övervakning av strålningsexponering och hälsokontroll utgör en del av skyddet för arbetstagare. Mer information på STUK övervakar -sidor.