Radon Radon
Radon

Val av radonsaneringsmetod

Val av radonsaneringsmetod

Hus med låg grund, platta på mark 

 • primärt radonsug eller radonbrunn
 • vid behov effektiviseringsåtgärder (ventilation, undertryck, tätning)
 • stora sänkningar (över 50 %) åstadkoms endast i sällsynta fall genom effektiviserad ventilation eller minskat undertryck
 • enbart tätning är en mycket krävande åtgärd om målet är en sänkning på över 50 %

Hus med källare och terrasshus

 • primärt radonsug eller radonbrunn
 • vid behov effektiviseringsåtgärder (ventilation, undertryck, tätning)
 • en källare med separat ventilation ger möjlighet till reparation som grundar sig på källarens ventilation
 • tätningsbehov i väggar med direkt markkontakt, blockväggar
 • lagerutrymmen som angränsar till källaren kan vara betydande läckagevägar

Enhetlig kantförstärkt platta

 • kontrollera genomföringarna
 • sprickor kan öka läckage

Bottenbjälklag med ventilation

 • säkerställande och förbättring av ventilationen i utrymmet med ventilation
 • tätning av bottenbjälklaget, genomföringar
 • kontroll av undertrycksförhållanden i byggnaden

Kontakt

Kontakt