Radon Radon
Radon

Radon orsakar lungcancer

Radon orsakar lungcancer

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som finns i inomhusluften i bostäder och på arbetsplatser. Ungefär två tredjedelar av den stråldos finländare får orsakas av radon i inomhusluften. Långvarigt boende i bostäder med hög radonhalt ökar avsevärt risken för lungcancer. I Finland insjuknar årligen ca 300 personer i lungcancer på grund av radon.

Sönderfallsprodukterna av radon i luft förs med andningen in i lungorna och fastnar på lungornas inre yta, där de avger alfastrålning. Den stråldos som lungorna får ökar risken för lungcancer. Även en liten stråldos kan orsaka cancer, även om sannolikheten i detta fall är liten. Ju högre radonhalten är och ju längre tid man vistas i den, desto större blir risken.

Finland konstateras årligen cirka 2 000 lungcancerfall, varav cirka 300 anknyter till radonexponering. Radon i inomhusluft är den näst viktigaste kända lungcancerorsaken efter rökning. Risken som radon orsakar är större för rökare än för icke-rökare.

Enligt en gemensam europeisk undersökning* fördubblar trettio års boende i en radonhalt på cirka 700 Bq/m3 risken att drabbas av lungcancer vid 75 års ålder. En person som lever i en låg radonhalt och som röker kontinuerligt har cirka 10 procents sannolikhet att drabbas av lungcancer, medan risken för personer som inte röker bara är cirka 0,5 procent.

Rökarens risk är i detta fall 2*10 procent, dvs. 20 procent i en radonhalt på 700 Bq/m3, och risken för icke-rökare är likaså fördubblad, dvs. 1 procent. Lungcancerrisken hos personer som slutat röka ligger mellan en och tjugo procent. Risken är desto mindre, ju längre tid har gått från att man slutat röka.

* Darby et al. 2005. Radon in homes and risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. British Medical Journal, 330, 23–227

Tabell. Antal lungcancerfall som beror på olika orsaker och orsakssambandet till radon i radonhaltklasserna. Radonhaltens nationella medelvärde har antagits vara 100 Bq/m3 och antalet årliga dödsfall p.g.a. lungcancer har antagits vara 1 991 (Finlands Cancerregisters statistik för år 2008). (Källa: Mäkeläinen I. Kuka saa syövän radonista? Ympäristö ja terveys 2010: 3; 60–63)

Antal lungcancerdödsfall p.g.a. olika orsaker

Radonhalt Bq/m3  

Orsaksförhållandet till radon 

Andel av befolkningen  

Andel av exponeringen  

Endast radon

Både radon och rökning  

Varken radon eller rökning   

Endast rökning  

Sammanlagt    

< 100

   7 %

  72 %

  34 %

13

  82

165

1 073

1 332

 

100–199

18 %

  17 %

  26 %

  9

  61

  40

  260

  370

200–399

30 %

    8 %

  21 %

  8

  51

  18

  115

  191

400–

52 %

    3 %

  19 %

  7

  45

    6

    40

    98

Sammanlagt

14 %

100 %

100 %

37

238

 228

1 488

1 991.

 

Enligt den nuvarande uppfattningen orsakar radon inga andra hälsorisker än lungcancer. Det orsakar inga allergiska reaktioner, ingen svindel, trötthet eller andra liknande symptom. Radon skadar inte heller föremål eller livsmedel som förvaras i ett utrymme med hög radonhalt. När ett föremål förs bort från utrymme, försvinner radonsönderfallsprodukterna som samlats på föremålets yta inom några timmar. Radon har inget att göra med s.k. markstrålning.

Har du frågor?

Ta kontakt: