Radon Radon
Radon

Radonhalterna i småhus i Finlands kommuner

Radonhalterna i småhus i Finlands kommuner

STUK upprätthåller ett register över radonkoncentrationer i bostäder, som fås från mätningar som utförs av STUK:s radonlaboratorium. Radonhalterna kan variera betydligt även inom samma postnummerområde. De högsta halterna finns på åsar av genomsläppligt grus och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten.

Radon på Sotkanet

Radonmätningsresultaten för småhus finns nu även på Sotkanet.fi. Välj Miljöhälsa under rubriken Välfärd, hälsa och funktionsförmåga och välj den statistik, de områden och de år som intresserar dig.

Gå till Sotkanet.fi

Radon-sökning i Sotkanet.fi-tjänsten

Mätningar som Strålsäkerhetscentralen utfört med mätburkar i småhuslägenheter åren 1980–2016

Om flera mätningar gjorts i samma lägenhet, t.ex. före och efter radonreparation, har den högsta uppmätta halten noterats. Radonhalten är ofta högre ju kallare vädret är. Årsmedelvärdet av radonhalterna i tabellen är uträknat genom att subtrahera 15 procent från resultatet av mätningar som gjorts på vintern (uppskattningen baserar sig på årsmedeltal och vintermätresultat i VARO-stickprovet).

Sök radonmätningsresultat i din kommun eller ditt postnummerområde (statistik i juni 2020)

Sökresultaten omfattar de postnummerområden (områdesindelning 2017) där minst 10 småhusbostäder har mätts.

Sök mätresultat för radon

Mätresultat för radon per kommun

Kommuner som börjar med bokstaven 

Kommuner som börjar med bokstaven A

Kommun Bostäder som mätts Medelvärde, Bq/m3 Median, Bq/m3 Överskridningar av 200 Bq/m3 Överskridningar av 300 Bq/m3 Överskridningar av 400 Bq/m3 Överskridningar av 1 000 Bq/m3
Kommun
Ackas
Bostäder som mätts
590
Medelvärde, Bq/m3
193
Median, Bq/m3
140
Överskridningar av 200 Bq/m3
31.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
15.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Kommun
Alajärvi
Bostäder som mätts
62
Medelvärde, Bq/m3
73
Median, Bq/m3
61
Överskridningar av 200 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Alavieska
Bostäder som mätts
59
Medelvärde, Bq/m3
75
Median, Bq/m3
48
Överskridningar av 200 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Alavo
Bostäder som mätts
102
Medelvärde, Bq/m3
60
Median, Bq/m3
51
Överskridningar av 200 Bq/m3
1.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Asikkala
Bostäder som mätts
787
Medelvärde, Bq/m3
311
Median, Bq/m3
148
Överskridningar av 200 Bq/m3
40.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
25.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
5.0 %
Kommun
Askola
Bostäder som mätts
458
Medelvärde, Bq/m3
520
Median, Bq/m3
243
Överskridningar av 200 Bq/m3
59.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
40.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
29.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
11.0 %
Kommun
Aura
Bostäder som mätts
67
Medelvärde, Bq/m3
117
Median, Bq/m3
91
Överskridningar av 200 Bq/m3
15.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Gustav Adolfs
Bostäder som mätts
260
Medelvärde, Bq/m3
169
Median, Bq/m3
113
Överskridningar av 200 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
2.0 %

Mätresultat för radon per postnummerområde

Postnummerområden som börjar med 

Postnummerområden som börjar med 00

Postnummer Postanstalt Kommun Bostäder som mätts Medelvärde, Bq/m3 Median, Bq/m3 Överskridningar av 200 Bq/m3 Överskridningar av 300 Bq/m3 Överskridningar av 400 Bq/m3 Överskridningar av 1 000 Bq/m3
Postnummer
00200
Postanstalt
Drumsö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
56
Medelvärde, Bq/m3
79
Median, Bq/m3
62
Överskridningar av 200 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00320
Postanstalt
Södra Haga
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
28
Medelvärde, Bq/m3
464
Median, Bq/m3
157
Överskridningar av 200 Bq/m3
36.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
36.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
32.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
7.0 %
Postnummer
00330
Postanstalt
Munksnäs
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
27
Medelvärde, Bq/m3
62
Median, Bq/m3
32
Överskridningar av 200 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00340
Postanstalt
Granö-Lövö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
43
Medelvärde, Bq/m3
149
Median, Bq/m3
93
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00350
Postanstalt
Munkshöjden-Näshöjden
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
10
Medelvärde, Bq/m3
77
Median, Bq/m3
53
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00370
Postanstalt
Reimars
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
85
Medelvärde, Bq/m3
117
Median, Bq/m3
77
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00390
Postanstalt
Kånala
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
74
Medelvärde, Bq/m3
105
Median, Bq/m3
81
Överskridningar av 200 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
1.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00410
Postanstalt
Malmgård
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
12
Medelvärde, Bq/m3
96
Median, Bq/m3
44
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00420
Postanstalt
Gamlas
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
83
Medelvärde, Bq/m3
143
Median, Bq/m3
105
Överskridningar av 200 Bq/m3
24.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00430
Postanstalt
Magnuskärr
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
153
Medelvärde, Bq/m3
136
Median, Bq/m3
103
Överskridningar av 200 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00440
Postanstalt
Lassas
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
12
Medelvärde, Bq/m3
151
Median, Bq/m3
137
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00560
Postanstalt
Majstad-Gammelstad
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
40
Medelvärde, Bq/m3
103
Median, Bq/m3
61
Överskridningar av 200 Bq/m3
15.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00570
Postanstalt
Brändö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
43
Medelvärde, Bq/m3
87
Median, Bq/m3
73
Överskridningar av 200 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00600
Postanstalt
Forsby-Helsingfors
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
27
Medelvärde, Bq/m3
65
Median, Bq/m3
40
Överskridningar av 200 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00610
Postanstalt
Kottby
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
29
Medelvärde, Bq/m3
65
Median, Bq/m3
41
Överskridningar av 200 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00620
Postanstalt
Krämertsskog-Södra Åggelby
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
37
Medelvärde, Bq/m3
106
Median, Bq/m3
77
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00630
Postanstalt
Månsas-Storkärr
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
78
Medelvärde, Bq/m3
110
Median, Bq/m3
88
Överskridningar av 200 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
1.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00640
Postanstalt
Åggelby-Dammen
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
51
Medelvärde, Bq/m3
114
Median, Bq/m3
93
Överskridningar av 200 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00650
Postanstalt
Grindbacka
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
74
Medelvärde, Bq/m3
137
Median, Bq/m3
119
Överskridningar av 200 Bq/m3
19.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00660
Postanstalt
Västra Baggböle
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
195
Medelvärde, Bq/m3
161
Median, Bq/m3
104
Överskridningar av 200 Bq/m3
24.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
2.0 %
Postnummer
00670
Postanstalt
Svedängen
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
206
Medelvärde, Bq/m3
138
Median, Bq/m3
102
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00680
Postanstalt
Östra Baggböle
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
84
Medelvärde, Bq/m3
136
Median, Bq/m3
91
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00690
Postanstalt
Domarby-Torparbacken
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
38
Medelvärde, Bq/m3
130
Median, Bq/m3
100
Överskridningar av 200 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00700
Postanstalt
Malm
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
101
Medelvärde, Bq/m3
165
Median, Bq/m3
109
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00710
Postanstalt
Rönnbacka
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
54
Medelvärde, Bq/m3
195
Median, Bq/m3
172
Överskridningar av 200 Bq/m3
35.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
24.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00720
Postanstalt
Bocksbacka-Lerstrand
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
30
Medelvärde, Bq/m3
126
Median, Bq/m3
100
Överskridningar av 200 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00730
Postanstalt
Mosabacka
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
154
Medelvärde, Bq/m3
121
Median, Bq/m3
98
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00740
Postanstalt
Brobacka
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
93
Medelvärde, Bq/m3
106
Median, Bq/m3
83
Överskridningar av 200 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00750
Postanstalt
Parkstad
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
116
Medelvärde, Bq/m3
142
Median, Bq/m3
100
Överskridningar av 200 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00760
Postanstalt
Storskog
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
258
Medelvärde, Bq/m3
204
Median, Bq/m3
136
Överskridningar av 200 Bq/m3
33.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00770
Postanstalt
Jakobacka - Alpbyn
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
16
Medelvärde, Bq/m3
137
Median, Bq/m3
86
Överskridningar av 200 Bq/m3
25.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
19.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00780
Postanstalt
Staffansslätten
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
80
Medelvärde, Bq/m3
112
Median, Bq/m3
61
Överskridningar av 200 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00790
Postanstalt
Vik
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
37
Medelvärde, Bq/m3
88
Median, Bq/m3
47
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00800
Postanstalt
Västra Hertonäs
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
62
Medelvärde, Bq/m3
122
Median, Bq/m3
82
Överskridningar av 200 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
2.0 %
Postnummer
00830
Postanstalt
Tammelund
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
71
Medelvärde, Bq/m3
156
Median, Bq/m3
99
Överskridningar av 200 Bq/m3
18.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00840
Postanstalt
Degerö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
198
Medelvärde, Bq/m3
137
Median, Bq/m3
104
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00850
Postanstalt
Jollas
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
189
Medelvärde, Bq/m3
239
Median, Bq/m3
179
Överskridningar av 200 Bq/m3
45.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
29.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00870
Postanstalt
Södra Degerö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
59
Medelvärde, Bq/m3
191
Median, Bq/m3
162
Överskridningar av 200 Bq/m3
44.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
15.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00890
Postanstalt
Östersundom
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
42
Medelvärde, Bq/m3
125
Median, Bq/m3
90
Överskridningar av 200 Bq/m3
19.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00900
Postanstalt
Botbyhöjden
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
13
Medelvärde, Bq/m3
81
Median, Bq/m3
65
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00910
Postanstalt
Botby gård
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
14
Medelvärde, Bq/m3
147
Median, Bq/m3
64
Överskridningar av 200 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00920
Postanstalt
Kvarnbäcken
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
119
Medelvärde, Bq/m3
114
Median, Bq/m3
86
Överskridningar av 200 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00930
Postanstalt
Östra centrum-Marudd
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
99
Medelvärde, Bq/m3
150
Median, Bq/m3
101
Överskridningar av 200 Bq/m3
24.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00940
Postanstalt
Gårdsbacka - Ärvings
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
109
Medelvärde, Bq/m3
117
Median, Bq/m3
72
Överskridningar av 200 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00950
Postanstalt
Botbyåsen
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
390
Medelvärde, Bq/m3
233
Median, Bq/m3
150
Överskridningar av 200 Bq/m3
37.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
2.0 %
Postnummer
00960
Postanstalt
Norra Nordsjö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
37
Medelvärde, Bq/m3
185
Median, Bq/m3
90
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
3.0 %
Postnummer
00970
Postanstalt
Mellungsbacka
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
74
Medelvärde, Bq/m3
202
Median, Bq/m3
149
Överskridningar av 200 Bq/m3
30.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
19.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00980
Postanstalt
Södra Nordsjö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
237
Medelvärde, Bq/m3
200
Median, Bq/m3
105
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00990
Postanstalt
Solvik
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
22
Medelvärde, Bq/m3
130
Median, Bq/m3
85
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %

Kontakt

Kontakt

  • Katja Kojo / Överinspektör
    tfn +358 975 988 472