Radon Radon

Radon

Radon

Radon i Finland per kommun

Radon i Finland per kommun

Kartan baserar sig på radonmätningar av inomhusluft i småhuslägenheter. Mätningarna har utförts med Strålsäkerhetscentralens radonmätningsburkar.

 

Radonhalten över 200 becquerel per kubikmeter

 

 

Strålsäkerhetscentralen 27.7.2017. Grundkarta: Lantmäteriverket.
 

Kontakt

Kontakt

  • Katja Kojo / Överinspektör
    tfn +358 975 988 472