Radon Radon

Radon

Radon

Medelvärden för varje kartruta

 

 

Finlands radonkarta. Genomsnittliga radonkoncentrationer på kvadrater som är tio gånger tio kvadratkilometer.


Strålsäkerhetscentralen 27.7.2017. Grundkarta: Lantmäteriverket
Kartan baserar sig på Strålsäkerhetscentralens mätningar år 1986–2017.

Kontakt

Kontakt

  • Katja Kojo / Överinspektör
    tfn +358 975 988 472