Radon Radon

Radon

Radon

Hela Finland

 

 

Finlands radonkarta. Genomsnittliga radonkoncentrationer på kvadrater som är tio gånger tio kvadratkilometer.


Strålsäkerhetscentralen 27.7.2017. Grundkarta: Lantmäteriverket
Kartan baserar sig på radonmätningar av inomhusluft i småhuslägenheter. Mätningarna har utförts med Strålsäkerhetscentralens radonmätningsburkar.

Kontakt

Kontakt

  • Katja Kojo / Överinspektör
    tfn +358975988472