Radon Radon
Radon

Kampanjen Fritt från radon på Åland

Kampanjen Fritt från radon på Åland

Strålsäkerhetscentralen (STUK) ordnar en kampanj Fritt från radon på Åland i januari för att öka ålänningarnas kunskap om radon och om risken att insjukna i lungcancer till följd av radon i inomhusluften. Under kampanjen erbjuds invånarna på Åland radonmätningar till ett förmånligt pris.

Åland valdes till mål för kampanjen, eftersom det enligt STUK:s uppgifter endast har gjorts radonmätningar i cirka tre procent av de åländska egnahemshusen och radhusbostäderna. På Åland finns över 9 000 småhusbostäder, men det finns endast mätresultat från cirka 300 bostäder. I de bostäder där man gjort mätningar har radonhalten varit högre än i Finland i genomsnitt. I nästan fjärdedel av lägenheterna har radonhalten varit för hög.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut borde radonhalten i inomhusluften inte överskrida maximivärdet på 400 Bq/m3. Enligt EU-direktivet som trädde ikraft ifjol kommer detta maximivärde att sjunka till 300 Bq/m3 eller lägre före år 2018. Nya byggnader ska redan nu byggas på så sätt att radonhalten är under 200 Bq/m3.

Att mäta är enkelt

Syftet med Fritt från radon -kampanjen är att hitta de bostäder som har för höga halter radioaktivt radon i inomhusluften och att ge invånarna råd för hur man kan sänka radonhalten. Under kampanjen 9.1–5.2.2017 kan ålänningarna erhålla radonmätning till kampanjpris av STUK, Radonfix Suomi eller Suomen Radonhallinta.

Strålsäkerhetscentralen:
http://verkkokauppa.stuk.fi/?l=sv (kampanjkod:2125)
Tfn (09) 75988552 /Joenvuori.
Kampanjpriset för en burk är 43,40 € (inkl. moms)

Radonfix Suomi:
http://www.radonfix.fi/mittaus (kampanjkod: Åland)
Tfn 050 9189672
Kampanjpriset för en burk är 35,00 € (inkl. moms)

Suomen Radonhallinta:
http://www.landauernordic.se/aland/
Tfn +46 (0)18 56 88 00
Kampanjpriset för en burk är 39 € (inkl. moms)

Det är enkelt att mäta radonhalten. Mätningslaboratoriet skickar mätningsburken per post till beställaren. Mätningsburken placeras ut i lägenheten i minst två månader. Efter att mätningsburken varit utplacerad i tillräckligt lång tid returneras den till laboratoriet i ett kuvert och inom tre månader får beställaren mätningsresultatet per post. Ifall radonhalten är alltför hög får beställaren även rekommendationer för saneringsbehov.

Radonsaneringen lönar sig

Radon är en osynlig och luktfri gas som transporteras från jordmånen till inomhusluften. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. Radon ökar särskilt rökares risk att insjukna i lungcancer.

Om mätningen visar att radonhalten är för hög, finns det enkla och fungerande sätt att minska radonhalten. Valet av saneringsmetod påverkas av den uppmätta radonhalten, marken under byggnaden, utfyllnad, husets konstruktioner och ventilationen. Den mest effektiva metoden är radonsug. I en del fall kan det räcka med att man reparerar en illafungerande ventilation. Att radonsanera en bostad kostar i genomsnitt 2000–4000 euro, vilket är en liten investering jämfört med bostadens värde.

Fritt från radon -kampanjen är en del av ett riksomfattande program som stöds av social- och hälsovårdsministeriet.