Radon Radon
Radon

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Är radon särskilt farligt för barn?

Det är allmänt känt att barn är känsligare för strålningens skadliga verkningar. Det finns dock inga bevis för att samma radonexponering skulle utgöra en större fara för barn än för vuxna. De strålningsverkningar som radon medför ackumuleras emellertid under hela livstiden, så ju tidigare man kan bekämpa radonexponeringen, desto bättre skyddar man sig mot hälsoriskerna.

Hur mycket kostar en radonmätning?

En radonmätning kostar cirka 35–60 €.

Hur mycket kostar en radonsanering?

Enligt en enkät som STUK genomförde 2012 kostade det i genomsnitt till exempel 500 euro (medianpris) att koppla en radonsug till ett radonrörverk som installerats i byggnadsskedet. De som utfört arbetet själva betalade 200–300 euro för materialet. Genomsnittspriset för en radonsug som installerats under plattan i efterhand har varit i genomsnitt 2 500 euro. Kostnader som orsakas av radonsanering berättigar till hushållsavdrag för arbetets del. Mer information finns i Skatteförvaltningens anvisningar.

Kan jag göra en radonsanering själv?

Man kan också själv göra en radonsanering. En radonsanering man gör själv blir oftast förmånligare än om den görs av någon utomstående. Som riktlinjer kan man använda STUK:s radonsaneringsguide Läs mer om radonsanering.

Måste man mäta radonhalten också i höghus?

I regel lönar det sig att mäta om man bor på de nedersta våningarna i ett höghus. Det lönar sig också att mäta källarvåningarna, om man tillbringar mycket tid där.

Kan man förnimma radon på något sätt eller få några symtom av det?

Radon är en helt osynlig och luktfri gas. Den kan inte förnimmas. Radon verkar på ett annat sätt än till exempel en mögelskada, som kan lukta och ge upphov till symtom. Radon ökar risken för lungcancer, och det tar flera årtionden innan sjukdomen utvecklas. För rökare ger radon en ännu större risk för lungcancer, medan tilläggsrisken för icke-rökare är mindre, men dock inte obefintlig.

Hur får jag veta radonhalten i inomhusluften?

Radon i inomhusluften kan inte upptäckas på något annat sätt än med en tillförlitlig radonmätningsmetod. Radonhalten mäts med radonmätningsburkar, som placeras i bostaden under två månader mellan början av november och slutet av april. Burkmätningen är ett enkelt, förmånligt och tillförlitligt sätt att utreda radonhalten i hemmet.
Mer information om mätningen hittar du här.

Jag bor i ett nytt/gammalt hus, måste jag göra en radonmätning?

Det rekommenderas att radonbekämpning beaktas redan i byggskedet, varvid kostnaderna blir lägre än vid sanering. Det lönar sig dock att mäta radonhalten såväl i nya som gamla hus, om man inte vet radonhalten.

Hur kan jag försäkra mig om att mitt barn inte utsätts för radon utanför hemmet?

Föräldrar kan fråga daghemmet eller skolan om radonhalterna i inomhusluften. STUK har genomfört radonövervakningsprojekt i daghem och skolor. STUK övervakar radonexponeringen för anställda på arbetsplatser. Den lokala hälsovårdsmyndigheten övervakar radonfrågorna för barn i daghem, skolor och andra offentliga vistelselokaler.
Gå till daghemmens radonövervakningsprojekt.