Radon Radon
Radon

Radonsäkerhet

Radonsäkerhet

Radon i inomhusluften ska beaktas när man bygger nytt i hela Finland. Det är definitivt enklast och billigast att bekämpa radon när man bygger ett hus. Radonbekämpningsmetoder är bland annat installation av radonrörverk och val av en radonsäker grundläggning. 

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut (944/1992) bör radonhalten i inomhusluften inte överskrida 400 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Nya bostäder ska å sin sida planeras och byggas så att radonhalten i inomhusluften inte överskrider värdet 200 Bq/m3. Sannolikt kommer dessa referensvärden att sänkas när den nya strålskyddslagstiftningen träder i kraft år 2018.

Enkelt att mäta radonhalten

Radonhalten i inomhusluften kan endast utredas genom mätning. Mätningen görs med så kallade radonmätningsburkar. Man får en omfattande bild av exponeringen genom att mäta med två radonmätningsburkar i olika rum och/eller våningar i bostaden. Burkarna placeras på cirka en meters höjd i exempelvis sov- eller vardagsrummet under minst två månader mellan början av november och slutet av april. Burken eller burkarna returneras till tjänsteleverantören som analyserar radonhalten i inomhusluften.

En hockeypuckliknande radonmätningsburk på ett nattduksbord.Radonmätningsburken tar endast lite utrymme i hemmet

Radonsanering i hemmet

Syftet med radonsanering är att förhindra att mycket radonhaltig luft strömmar från jordmånen inomhus. Valet av saneringsmetod påverkas av den uppmätta radonhalten i inomhusluften, marken under byggnaden, utfyllnad, husets konstruktioner och ventilationen.

De effektivaste radonsaneringsmetoderna är radonsug och radonbrunnar, som används för att skapa undertryck i marken under byggnaden i förhållande till inomhusluften. På detta sätt kan radon inte tränga sig in i inomhusluften via springor i byggnadens bottenbjälklag. Ventilation av kryputrymme, tätning av bottenbjälklag och effektivare ventilation kan användas för att minska radonhalten i inomhusluften.