Radon Radon
Radon

Radon

Osioetusivun ingressi Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan förekomma inomhus i skadliga mängder. Marken under huset är den viktigaste källan för radon inomhus. Gasen sipprar in i bostaden via sprickor i husgrunden. Radon har ingen lukt eller färg och det enda sättet att ta reda på radonhalten i inomhusluften är således att mäta den. Om radonhalten är för hög, så kan man sänka halten t.ex. med en radonsugare. Lättast är det ändå att avvärja radonet preventivt då huset byggs.

​​​​​​​Radon på arbetsplatser

Huvudsyftet med radonövervakningen är att se till att ingen arbetstagare i Finland överexponeras för radon. Mer information på webbplatsen Radon på arbetsplatser.

Enligt Strålsäkerhetslag  859/2018, 146 och 155 §, måste arbetsgivaren meddela resultaten från radonmätningar på arbetsplatsen till STUK. 

Meddelanden görs via STUKs elektroniska tjänst

stukasiointi.stuk.fi
​​​​​​​

Radonmätningar beställs inte via STUKs elektroniska tjänst

Obs. Webbplatsen fungerar inte med Internet Explorer. Mätningar beställda från STUK inte behöver meddelas.

Du kan välja svenska undertexter för videon nedan.

Osion etusivun tekstinosto Radon Enkelt att mäta radonhalten i hemmet

Enkelt att mäta radonhalten i hemmet

Inneluftens radonhalt mäts med en radonmätningsburk. Det rekommenderas att mätningen skall pågå under två månaders tid från och med början av november och senast inom april månad.

Osion etusivun tekstinosto Radon Radon på arbetsplatser

Radon på arbetsplatser

I strålskyddsförordningen anges gränsvärden för radonhalten på arbetsplatser. På arbetsplatser får radonhalten i regelbundet arbete inte överstiga värdet 300 becquerel per kubikmeter. Denna åtgärdsgräns tillämpas även på skolor, daghem och andra offentliga utrymmen. Mer information på STUK övervakar -sidor.