Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar
Nya kärntekniska anläggningar

Säkerhetsmål

Säkerhetsmålsättningarna för det nya kärnkraftverket är att de risker kraftverket orsakar omgivningens befolkning ska vara betydligt mindre än de risker som orsakas av de kraftverk som redan finns.

En central princip vid planeringen av det nya kärnkraftverket är att man strävar efter en så hög säkerhetsnivå som möjligt. Man vill heller inte avstå från lösningar som tidigare konstaterats vara bra. Förbättringar förutsätts emellertid på alla platser där man på ett konkret och ändamålsenligt sätt kan öka säkerheten. Förbättringen av säkerhet baserar sig på säkerhetsforskning samt inhemsk och internationell erfarenhet av användning.

Utgångspunkten i planeringen av det nya kärnkraftverket är därför att bereda sig på en så kallad allvarlig olycka. Man garderar sig nu också ännu bättre för utomstående hot. I planeringen bereder man sig också på bl.a. kollision med passagerarflygplan. Ytterligare tar man i beaktande andra nutida yttre hotbilder.

Alla tänkbara risksituationer ska analyseras redan i anläggningens planeringsskede, och för varje fara ska man planera ett pålitligt tekniskt skydd.

Kontakt

Kontakt