Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Olkiluoto 3

Industrins Kraft Abp (TVO) äger kraftverksenheten Olkiluoto 3 som ligger på Olkiluoto i Euraåminne. Anläggningen är en tryckvattenanläggning av typen EPR (European Pressurised Water Reactor) med en nettoeffekt på cirka 1 600 MW. Anläggningsleverantörernas konsortium består av AREVA GmbH, AREVA NP SAS och Siemens AG.

Typer av kärnkraftverk (på finska)

I Olkiluoto 3 pågår provdrift innan laddning och förberedelserna inför laddningen. Enligt anläggningsleverantörens uppdaterade tidtabell börjar laddningen av kärnbränsle i reaktorn i mars 2021 och det kommersiella bruket inleds i februari 2022.

Kärnkraftsverksenheten Olkiluoto 3 utifrån.

Driften av anläggningen anses inledas då kärnbränslet laddas i reaktorn. Efter att kärnbränslet har laddats görs förkritisk provning på förhand.

Vid förkritisk provning testas de funktioner och egenskaper som inte kan testas utan att bränslet har laddats, men som inte förutsätter att reaktorn är kritisk. Efter detta görs reaktorn kritisk för första gången, följt av test av anläggningen med låg effekt.

Med proven med låg effekt säkerställs att reaktorhärden fungerar som antaget och att anläggningen och dess system fungerar planenligt även då reaktorn är i effektiv drift. Efter proven med låg effekt ökas anläggningens effekt stegvis.

Med effekttesterna säkerställer man att anläggningen fungerar planenligt med olika effekter och i mån av möjlighet testar man även hur anläggningen beter sig vid driftstörningar. Efter anläggningens kärntekniska provdrift inleds anläggningens regelbundna elproduktion och kommersiella bruk.

Strålsäkerhetscentralen övervakar

Strålsäkerhetscentralens (STUK) uppgifter inom kärnsäkerhetstillsyn och delaktighet i tillståndsprocesserna presenteras närmare på STUKs webbplats om kärnsäkerhetstillsynen. Tillståndsmodellen har fyra steg (principbeslut, byggnadstillstånd, drifttillstånd och avveckling). Dessutom krävs ett tillstånd av STUK innan kärnbränslet laddas i reaktorn, innan den första kriticiteten och proven med låg effekt samt på vissa effektnivåer även under effektproverna.

Tillståndsmodellen har fyra steg: principbeslut, byggnadstillstånd, drifttillstånd och avveckling.

​​​​STUKs uppgift inom kärnsäkerhetstillsynen är att med tillståndsstegen och kontinuerlig övervakning säkerställa att det finns tillräckligt höga krav på användning av kärnenergi och att kärnenergin används i enlighet med dessa krav. STUK informerar om övervakningen i sina tertialrapporter.

OL3-projektets olika steg

Industrins Kraft Abp inledde i slutet av 1990-talet utredningar för att bygga en ny anläggning i kärnkraftverksområdet på Olkiluoto i Euraåminne och ansökte om statsrådets principbeslut i november 2000. I februari 2001 gav STUK en preliminär säkerhetsbedömning för statsrådets principbeslut, i vilken den bedömde de preliminära planerna för anläggningen och lyfte fram de viktigaste säkerhetsfrågorna. År 2002 gav statsrådet ett positivt principbeslut, som bekräftades av riksdagen.

I början av 2004 ansökte Industrins Kraft om byggnadstillstånd hos Finlands regering. Tillståndet beviljades i februari 2005. I juni samma år började man bygga den tredje kraftverksenheten på Olkiluoto på öns västra ända invid enheterna OL1 och OL2.

I början av 2016 ansökte TVO om driftstillstånd hos Finlands regering. Tillståndet beviljades i februari 2019. Kärnkraftverkets drift börjar med att man inleder laddningen av kärnbränslet. För att kunna inleda laddningen krävs ett laddningstillstånd som beviljas av STUK. Laddningen inleder den kärntekniska ibruktagningen under vilken anläggningens verksamhet testas i sin helhet till de delar testerna inte kunnat utföras innan bränsleladdningen och kriticiteten. Efter den kärntekniska ibruktagningen inleds anläggningens kommersiella bruk.