Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar
Nya kärntekniska anläggningar

Inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle

Inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle

Posiva har lämnat in en ansökan om bygglov för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt bränsle till ANM i slutet av 2012. Strålsäkerhetscentralen har gett sitt utlåtande om ansökan i början av 2015. Regeringen beviljar bygglovet på ANM:s framställan.

Strålsäkerhetscentralen kontrollerade i ansökan om bygglov för inkapslings- och slutförvaringsanläggningen i Olkiluoto att anläggningarnas planering och organisationens förfaringssätt uppfyller säkerhetskraven i statsrådets förordningar och i Strålsäkerhetscentralens MKB-anvisningar. Den mest krävande delen av granskningen var att bedöma säkerhetsmotiveringarna vad gäller säkerhet på lång sikt. Strålsäkerhetscentralen utarbetade utifrån granskningen en säkerhetsbedömning och framlade för arbets- och näringsministeriet ett utlåtande om hur väl strålnings- och kärnsäkerhetskraven uppfylls.

Slutförvaringsanläggningen består av en körtunnel till ett djup på 450 meter, tekniska utrymmen på 437 meters djup samt central- och slutförvaringstunnlar som byggs stegvis under den tid anläggningen är i bruk. Posiva har sedan år 2004 byggt en underjordisk forskningslokal, Onkalo, där utrymmena har planerats som en del av slutförvaringsanläggningen.

Slutförvaringssystemet består av en tät järn-koppar-kapsel, en bentonitbuffert omkring kapseln, tunnelfyllnadsmaterial tillverkat av lera från Friedland, avstängningskonstruktioner för tunnlar och utrymmen och den omgivande berggrunden.

Tvärsnitt av Posivas slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle, visualisering.

 

 

Kontakt

Kontakt