Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Fennovoimas kärnkraftverksprojekt

Fennovoimas kärnkraftverksprojekt

Fennovoima lämnade in sin ansökan om principbeslut för kärnkraftverksprojektet till arbets- och näringsministeriet år 2009. Inlämnandet av ansökan föregicks av en miljökonsekvensbedömning. Statsrådet beviljade ett principbeslut för Fennovoimas kärnkraftverksprojekt år 2010 och det bestyrktes av riksdagen.

I enlighet med principbeslutet måste Fennovoima ansöka om byggnadstillstånd för kärnkraftsenheten senast före utgången av juni 2015; bolaget lämnade in sin ansökan den 30 juni 2015. Som förläggningsort för kärnkraftverket har Fennovoima valt Hanhikivi i Pyhäjoki och som anläggningstyp ryska Rosatoms AES-2006-tryckvattenreaktor.

STUK framlade en preliminär säkerhetsbedömning och ett utlåtande om Fennovoimas ansökan om principbeslut för arbets- och näringsministeriet. Strålsäkerhetscentralen är beredd att behandla ansökan om byggnadstillstånd för Fennovoimas kärnkraftverksprojekt.

Fennovoimas plan för kärnkraftverket Hanhikivi, visualisering.

Kontakt

Kontakt