Moblitelefoner och basstationer Mobiltelefoner och basstationer
Mobiltelefoner och basstationer

Mobiltelefonen är den mest betydande källan till radiofrekvent strålning

Mobiltelefonen är den mest betydande källan till radiofrekvent strålning

Datatrafiken mellan mobiltelefonen och basstationen sker med hjälp av radiovågor. En del av radiovågornas energi absorberas av kroppen, eftersom mobiltelefonen används nära kroppen. Den enda vetenskapligt bevisade effekt som radiovågor har på vävnad är uppvärmning.

Mobiltelefoner orsakar inte under några omständigheter en uppvärmning av vävnaderna som är hälsovådlig. Radiovågorna från en telefon som sänder med full effekt förorsakar som mest en temperaturökning på cirka 0,3 grader på hjärnans yta. Kroppstemperaturen kan i normala fall variera med en grad uppåt eller nedåt, dvs. med betydligt mer.

Mobiltelefonen ger upphov till störst exponering vid samtal med dålig täckning och när telefonen hålls mot örat. Andra användningssätt förorsakar, med några undantag, en betydligt mindre exponering. Till exempel när man surfar på internet eller skriver snabbmeddelanden är exponeringen ofta liten, eftersom man håller telefonen i handen, längre bort från kroppen, och enheten endast sällan sänder data. Exponeringen kan vara betydande om man har telefonen i fickan och samtidigt använder en handsfree-enhet, eller delar telefonens nätanslutning med andra enheter såsom surfplattor (s.k. internetdelning).

Exponeringen som en mobiltelefon vid örat förorsakar kan ligga i närheten av de maximala gränsvärdena för exponering. En så stor exponeringskälla har inte tidigare funnits i livsmiljön. Det är viktigt att utreda möjliga hälsorisker, eftersom nästan alla numera använder mobiltelefon.

Har du frågor?

Ta kontakt: