Moblitelefoner och basstationer Mobiltelefoner och basstationer
Mobiltelefoner och basstationer

Elkänslighet

En del personer utvecklar hälsoskadliga symtom i vissa arbets- och levnadsmiljöer, trots att de flesta andra personer inte får symtom av samma miljö eller exponering. Faktorer som har förknippats med symtomen omfattar bland annat mögelsorter, olika kemikalier och doftämnen samt elektromagnetiska fält.

Strålsäkerhetscentralen följer upp utvecklingen av forskningsdata om elkänslighet och tar vid behov ställning till frågor som gäller elkänslighet med tanke på strålskydd. STUK deltar även i verksamheten inom ett samordningsnätverk som skapats av social- och hälsovårdsministeriet och som fördjupar sig i olika typer av miljökänslighet. Syftet med nätverket är bland annat att öka informationen om förekomsten av olika typer av miljökänslighet och orsakerna till dem samt att utveckla forsknings- och behandlingsmetoder för miljökänslighet.

Har du frågor?

Ta kontakt: