Mobiltelefoner och basstationer

Mobiltelefoner och basstationer -osioetusivun ingressi

Datatrafiken mellan mobiltelefonen och basstationen sker med hjälp av radiovågor. En del av radiovågornas energi absorberas av kroppen, eftersom mobiltelefonen används nära kroppen. Vid basstationer i ett stort täckningsområde används betydligt högre sändningseffekter än i mobiltelefoner. De högeffektiva antennerna bör monteras så att utomstående inte kan komma åt dem under normala förhållanden.