Livsmedel och dricksvatten Livsmedel och dricksvatten
Livsmedel och dricksvatten

Radioaktivt cesium i svampar kan reduceras

Radioaktivt cesium i svampar kan reduceras

Det radioaktiva cesiumet i svampar (cesium-137) kan reduceras med de allmänna behandlingsmetoder för svampar som används vid matlagning. 

Då svampar blötläggs eller kokas i vatten, upplöses största delen av det radioaktiva cesiumet som svamparna innehåller i vattnet. Reduceringen av halten celsium-137 i svamparna bygger på att blötläggnings- eller kokvatten slängs bort i samband med matlagning. 

Genom att blötlägga eller koka svamparna i vatten kan 70–80 procent av cesiumet avlägsnas. Behandlingen blir ännu effektivare om man använder en större vattenmängd än vad som ges i de allmänna anvisningarna eller genom att upprepa behandlingen. Då ökar effekten med upp till 90–95 procent. Blötläggning av torkade eller saltade svampar i kallt vatten över natten avlägsnar cesium effektivare än en kort blötläggning i hett vatten. Att torka svamparna utan blötläggning minskar inte på halten cesium.

Enbart sköljning av färska svampar med kallt vatten minskar nästan inte alls halten cesium-137 i svamparna, medan blötläggning i kallt vatten över natten minskar halten med upp till 70 procent.  

I samband med upptining av frysta svampar kan man krama ur vätskan, varmed halten cesium-137 i svamparna i bästa fall minskar med över hälften i och med den vätska som rinner ur svamparna.

Behandling Behandlingstid Andelen av
den ursprungliga
cesiumhalten
i svamparna
efter behandlingen
Blötläggning av svamp
- kallt vatten över natten 30 - 33 %
- kallt vatten 1 timme 79 %
- dubbel blötläggning i kallt vatten 2 timmar och över natten 13 - 20 %
- kokande vatten 1 timme 5 - 14 %
Förvällning av färska svampar 
- svamparna sätts i kallt vatten tills vattnet kokar 21 - 25 %
- svamparna sätts i kallt vatten 5 minuter 18 %
- svamparna sätts i kokande vatten 5 minuter 14 - 32 %
Frysning av svamp   26 - 27 %  
Blötläggning av torkad svamp
- kokande vatten 1 timme 13 - 41 %
- kallt vatten 1 timme 11 - 34 %
- kallt vatten över natten 15 - 33 %
Blötläggning av saltad svamp
- en gång i kallt vatten över natten 13 - 18 %
- två gånger i kallt vatten 2 timmar och över natten 5 %
Kokning av saltad svamp 2-5 minuter 18 - 29 %

 

I skogsbär och svampar finns cesium-137 från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och naturens egna radioaktiva ämnen. Vid sedvanlig förbrukning får man knappt någon stråldos alls under ett år.

Radioaktiva ämnen i skogsbär och svampar
Stråldosen från skogsbär on svampar

Kontakt

Inga sökresultat