Livsmedel och dricksvatten Livsmedel och dricksvatten
Livsmedel och dricksvatten

Grönsaker

Radioaktiva ämnen från olyckan i Tjernobyl finns i små mängder i inhemska grönsaker. Den stråldos dessa orsakar är mycket liten.

De långvariga radioaktiva ämnena cesium-137 och strontium-90 som härstammar från olyckan i Tjernobyl syns än idag som små halter i inhemska grönsaker. Den ojämna fördelningen av cesium-137-nedfallet år 1986 syns ännu i grönsakernas mätresultat. Den stråldos som cesium-137 och strontium-90 i inhemska grönsaker orsakar utgör mindre än en procent av den stråldos som fås från näringen. 

STUK har ställt upp haltgränser för halterna av konstgjorda radioaktiva ämnen (cesium-137 och strontium-90) i inhemska grönsaker samt variationer i halterna för de i hemlandet producerade grönsakerna som anskaffas från olika delar av landet. De undersökta grönsakerna täcker över 90 procent av grönsakskonsumtionen.  Av växthusgrönsakerna undersöktes gurka, tomat och sallad odlad i torvkrukor.

Cesium-137-halterna i frilandsgrönsakerna var under en becquerel per kilo med undantag av ett rödbetsprov och ett potatisprov, som uppvisade halter på 1,3 och 8,1 becquerel per kilo. I områdena som fick mest Tjernobylnedfall var variationen mellan halterna störst, men även proverna från dessa områden uppvisade cesium-137-halter på under 0,2 becquerel per kilo.  Växthusgrönsakernas cesium-137-halter varierade mellan 0,1-9,3 becquerel per kilo. De högsta halterna uppvisade ekologisk sallad odlad på torvunderlag.  Strontium-90 definierades för blandningen av de fyra mest konsumerade frilandsgrönsakerna. Strontium-90-halterna varierade mellan 0,0090,17 becquerel per kilo.

Stråldosen som fås via konsumtionen av inhemska grönsaker har minskat med cirka en tiondel jämfört med doserna åren 1987 och 1988.

Kontakt

Inga sökresultat