Livsmedel och dricksvatten Livsmedel och dricksvatten
Livsmedel och dricksvatten

Livsmedel och hushållsvatten

Livsmedel och dricksvatten -osioetusivun ingressi

STUK följer ständigt med radioaktiviteten i inhemska livsmedel. Livsmedlens naturliga radioaktivitet orsakar att finländarna årligen får en stråldos på sammanlagt 0,3 millisievert. Med naturlig radioaktivitet avses alla radioaktiva ämnen som naturligt förekommer i miljön, så som kaliumisotopen K-40, uran, torium och deras sönderfallsprodukter. Strålningsbelastningen som orsakas av konstgjorda, dvs. av människan skapade, radioaktiva ämnen är under 10 procent av detta.