Lasrar Lasrar
Lasrar

Lasrar i skönhetsvård

Lasrar i skönhetsvård

Personer som ansvarar för eller använder kosmetiska lasrar omfattas inte av några separata lagstadgade kompetenskrav. Med stöd av omsorgsplikten ska användaren känna till hur apparaten används på ett säkert sätt.

Användaren av lasern kan inte i händelse av en skada åberopa okunskap, misstag, bristfälliga bruksanvisningar eller andra orsaker. Även tillverkaren och importören bär ansvar för att lasern är korrekt märkt och att de redogörelser som medföljer är riktiga.

Maximivärdena för laserstrålning anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning 294/2002. Gränserna som fastställs i förordningen får överskridas endast på ordination eller under övervakning av läkare. Åtgärden ska i sådana fall genomföras vid en av hälsovårdens verksamhetsenheter. I praktiken innebär detta att en privat verksamhetsutövare måste ha tillstånd att tillhandahålla privata hälsovårdstjänster. Tillstånd beviljas av regionförvaltningsverket. Är verksamheten uppenbart hälsovådlig eller medför den risk för hälsan, kan strålsäkerhetscentralen med stöd av strålskyddslagen (592/1991) besluta att användningen av laserapparaten ska avbrytas eller begränsas så att verksamheten uppfyller kraven.

Lasrar i klass 4 överskrider de maximala värdena för hudexponering och kan användas för behandling av hud endast på ordination eller under övervakning av läkare. Vanliga ingrepp som utförs med lasrar i klass 4 är bland annat avlägsnande av tatueringar och behåring.

Har du frågor?

Ta kontakt: