Lasrar Lasrar
Lasrar

Kampanjen På eget ansvar: Laserutrustning från länder utanför EU köps på eget ansvar

Kampanjen På eget ansvar: Laserutrustning från länder utanför EU köps på eget ansvar

Finländarna har tillgång till farliga laserapparater. Strålsäkerhetscentralen (STUK) har mätt apparater som köpts i webbutiker med hundratals gånger högre effekt än den tillåtna. En effektiv effektlaser eller laserpekare kan vid kontakt med ögat orsaka bestående skada.

Det görs även piratkopior av laserapparaterna. Dessa kamoufleras skickligt så att de liknar äkta utrustning och är svåra att särskilja från originalutrustning som säljs i finländska butiker.

I Finland och i andra länder i EU är säljaren ansvarig för säkerheten hos de apparater som säljs, såväl laserapparater som andra apparater, men köparen ansvarar själv för skador som orsakas av apparater som köps från fjärran länder. Konsumenterna gör sina inköp utanför EU-området på eget ansvar.

Kom ihåg:

  • Laser är ingen leksak
  • Köp inte laserpekare till barn
  • En kraftig laserstråle som träffar ögat kan orsaka bestående skada omedelbart
  • Leksaken får endast innehålla laser av klass 1

HAR DU FRÅGOR?

Ta kontakt: