Kärnkraftverk Kärnkraftverk
Kärnkraftverk

Små reaktorer

Små reaktorer

Med små reaktorer menar man kärnreaktorer vars elektriska effekt är under 300 MW (megawatt). Man använder även förkortningen SMR (Small Modular Reactor) för dem.

Kärnkraftverk, som har en liten kärnreaktor, ska vara lika trygga som stora kärnkraftverk. Kärntekniska anläggningars tillståndshavare, som svarar för säkerheten av användningen av kärnenergi, ska hålla sig till finsk lagstiftning och föreskrifter som kompletterar den, både i användning av anläggningarna och deras licensiering.

Regelverket i Finland, som gäller kärnkraftverk, är skapad med tanke på stora kärnkraftverk, och den lämpar sig inte till alla delar så väldigt bra för små reaktorer. Man håller på att förnya regelverket och i förnyelsen tar man även hänsyn till möjligheten att man i Finland skulle söka tillstånd även för att bygga små reaktorer.

I förnyelsen av regelverket sätter sig STUK in i SMR och licensieringsfrågor som gäller dem huvudsakligen genom att delta i internationellt samarbete och diskussion om säkerhet och tillståndsförfarande av små reaktorer.