Kärnavfall Kärnavfall
Kärnavfall

Slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall i Finland

Slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall i Finland

I Finland slutförvaras det låg- och medelaktiva avfallet i utrymmen som byggts i berggrunden vid anläggningsområdena.

I Olkiluoto har slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall varit i användning sedan år 1992 och en motsvarande slutförvaringsanläggning i Lovisa togs i bruk år 1998. Båda kraftverksbolagen avser slutförvara även det låg- och medelaktiva avfall som uppstår då kärnkraftverken rivs på motsvarande sätt genom att bygga ut de nuvarande slutförvaringsgrottorna.

Olkiluotos VLJ-grotta

Industrins Kraft Abp slutförvarar det låg- och medelaktiva kärnavfallet från Olkiluoto kärnkraftverk i slutförvaringsutrymmet på Olkiluoto ö (Olkiluotos VLJ-grotta). VLJ-grottan togs i bruk år 1992 och statsrådet gav år 2012 tillstånd att även slutförvara det radioaktiva avfall som uppkommer i industri, sjukvård och forskning som ligger på statens ansvar i Olkiluotos VLJ-grotta.

Olkiluotos VLJ-grotta består av en körtunnel, ett schakt och två bergssilon som är 60–95 meter djupa och där avfallet slutförvaras. Det lågaktiva avfallet förpackas i betonglådor som placeras i en egen silo. I silon för medelaktivt avfall placeras främst avfall i vätskeform som fästs vid bitumen. Bitumentunnorna förpackas i betonglådor. När slutplaceringen avslutats stängs slutförvaringsanläggningen genom att de öppna utrymmena fylls igen och ingången täpps till.

Lovisa VLJ-grotta

Fortum Power and Heat Oy slutförvarar det låg- och medelaktiva kärnavfallet som uppstår på Lovisa kärnkraftverk i slutförvaringsutrymmet som ligger på ön Hästholmen (Lovisa VLJ-grotta). VLJ-grottan i Lovisa togs i bruk år 1998. Forum har bygg ut VLJ-grottan i två skeden genom att schakta ut ett område för det medelaktiva avfallet och genom att gräva ut körtunnelns slinga och ett behandlingsutrymme för serviceavfallet.

Lovisa VLJ-grotta består av en körtunnel, ett schakt och av fyra slutförvaringstunnlar som ligger på cirka 110 meters djup. Det lågaktiva avfallet packas i ståltunnor som fyller två av slutförvaringens slutförvaringstunnlar. I den tredje slutförvaringstunneln lagras för närvarande lågaktivt avfall. Den tas senare i bruk för slutförvaring av lågaktivt avfall. Det vätskeformade medelaktiva avfallet stelnar i betongbehållare som placeras i en egen tunnel. När slutplaceringen avslutats stängs slutförvaringsanläggningen genom att de öppna utrymmena fylls igen och ingången täpps till.