Kärnavfall Kärnavfall
Kärnavfall

Avveckling av en kärnteknisk anläggning

Avveckling av en kärnteknisk anläggning

Målet med avvecklingsåtgärderna är att rengöra kärnkraftverkets strukturer och system från radioaktiva material så att tillståndsinnehavaren frigörs från alla förpliktelser i tillståndet. I Finland slutförvaras det radioaktiva avfall som uppstår i samband med avvecklingen i huvudsak i utrymmen som byggs i slutförfaringsgrottor som ligger på kraftverksområdet.

Kring avfallet byggs de tekniska frigöringshinder som behövs och till sist försluts utrymmet. I Finland sker avvecklingen så att anläggningsplatsen efter åtgärderna kan utnyttjas som industriområde.

Runt om i världen har över hundra kärnkraftverksenheter tagits ur bruk, dessutom har flera hundra forskningsreaktorer och andra kärntekniska anläggningar som har kommit till ändan av sin livscykel. Rivningen av kärntekniska anläggningar är till största del underhåll av låg- och medelaktiva avfall: kapning, förpackning och slutförvaring av stål- och betongkonstruktioner. Arbetet är strålskyddstekniskt krävande, eftersom en del av kraftverkets delar är avger en stark strålning och man måste hindra det radioaktiva dammet från att sprida sig och ta sig ut i andningsluften vid rivningen.

Även om det är planerat att kärnkraftverken i Lovisa och Olkiluoto ska användas i ytterligare 10–35 år har detaljerade avvecklingsplaner gjorts upp för dem. Planerna uppdateras vart sjätte år. ANM och STUK bedömer planerna. Även för nya kärntekniska anläggningar förutsätts att avvecklingsskedet beaktas redan under planeringen av anläggningen. Enligt planerna inleds avvecklingen av anläggningen i Lovisa med snabb tidtabell ett par år efter att anläggningen stängts, dvs. i början av 2030-talet. Avvecklingen av Olkiluoto 1- och 2-enheterna sker fördröjt tiotals år efter att anläggningen stängts, uppskattningsvis på 2070-talet.

Ute i världen har man redan slutfört avvecklingen av de första stora kärnkraftverken. Typen av reaktor påverkar kostnaderna och utförandet av arbetet. Avvecklingskostnaderna för en anläggning med lättvattenreaktor bedöms vara cirka 10 procent av byggnadskostnaderna för en ny motsvarande anläggning.