Gruvor Gruvor
Gruvor

Terrafame Ab:s Talvivaaragruva

Tillstånd för Terrafame Oy:s uranproduktion

Terrafame Ab bedriver gruvdrift i Sotkamo och lämnade en ansökan till statsrådet om inledning av uranproduktion i gruvan den 31 oktober 2017. Våren 2018 lämnade bolaget till STUK de ansökningsmaterial som gäller uranproduktionen, och STUK har utarbetat en säkerhetsbedömning och ett utlåtande utifrån dessa.

STUK lämnade in utlåtandet till arbets- och näringsministeriet den 10 juni 2019. I utlåtandet konstaterar STUK att det för strålsäkerhetens del inte finns hinder för inledning av verksamheten. I februari 2020 fick bolaget tillstånd från statsrådet att utvinna uran. Tillståndet trädde i kraft den 24 juli 2021 när besvärsbehandlingen slutade vid högsta förvaltningsdomstolen. Fortfarande kommer STUK att inspektera gruvan innan uranproduktionen inleds. Huruvida STUK beviljar utvinningsanläggningen tillstånd för driftstart beror på resultatet av denna inspektion.

Kontakt

Kontakt