Elöverföring och kraftledningar Elöverföring och kraftledningar
Elöverföring och kraftledningar

STUK rekommenderar en förnuftig försiktighet

STUK rekommenderar en förnuftig försiktighet

Av elsäkerhetsorsaker är det inte tillåtet att bygga i kraftledningars ledningsgata. Kraftledningens innehavare kan begränsa byggandet även på ledningsområdets kantzoner. Bredden på begränsningsområdet bestäms utifrån kraftledningen och kan begäras av kraftledningens innehavare. Social- och hälsovårdsministeriets förordning (1045/2018) ställer inga begränsningar på byggande eller vistelse i närheten av kraftledningar. Det finns dock misstankar om riskerna kring långvarig exponering för magnetiska fält, så det är klokt att undvika onödig exponering för magnetfält.

Vetenskaplig osäkerhet om det eventuella sambandet mellan barnleukemi och kraftledningars magnetiska fält kan förståeligt nog väcka oro hos barnfamiljer. Därför rekommenderar STUK att undvika bygga byggnader där barns vistas permanent, såsom bostadshus, daghem och skolor, inom områden där den magnetiska flödestätheten ständigt överstiger nivån på cirka 0,4 µT. När man planerar byggande i närheten av kraftledningar, kan man vid behov begära ett utlåtande om strålsäkerhet av Strålsäkerhetscentralen.

I frågor kring kraftledningarnas elsäkerhet, till exempel arbete med personlyftar och skogsarbete under kraftledningar, får man hjälp av det nationella stamnätsbolaget Fingrid Abp och distributionsnätbolagen.

Har du frågor?

Ta kontakt: