Elöverföring och kraftledningar Elöverföring och kraftledningar
Elöverföring och kraftledningar

Apparater och ledningar i husets elnät

Apparater och ledningar i husets elnät

Allmänt taget understiger de elektriska och magnetiska fälten i finländska hem klart de rekommenderade värdena för befolkningen. Det elektriska fältets bakgrundsnivå är cirka 0,01 kV/m, vilket är en femtedel av det rekommenderade värdet för långvarig exponering av befolkningen. Det magnetiska fältets bakgrundsnivå i hemmen är lite under 0,1 µT, vilket är en tusendel av det rekommenderade värdet för långvarig exponering av befolkningen.

Spänningen i apparater och ledningar i husets elnät är små och ger således inte upphov till något betydande elektriskt fält omkring sig. I omedelbar närhet av apparater och ledningar i husets elnät kan det förekomma magnetiska fält som överskrider bakgrundsnivån på 0,1 µT. I en bostad som ligger ovanför en fastighetstransformator kan det förekomma ett magnetiskt fält på några mikrotesla. En stor elcentral, t.ex. elhuvudcentralen i ett våningshus, kan orsaka ett så stort magnetiskt fält omkring sig. Dess magnetiska fält dämpas dock snabbt till den vanliga bakgrundsnivån redan på ett par meters avstånd från centralen. Det magnetiska fältet som elhuvudcentralen eller propptavlan i en enskild bostad orsakar minskar redan under en halv meters avstånd till bakgrundsnivån.

Magnetiska fält som överskrider bakgrundsnivån kan även finnas i närheten av husets metallkonstruktioner, om det i huset finns gamla elinstallationer, där man använt bara fyra ledningar, dvs. tre fasledare och en nolledare. Då återvänder all elström som kommer till huset via nolledaren och anslutna metallkonstruktioner till inmatningspunkten som vagabonderande ström som orsakar ett magnetiskt fält. Modern elinstallation har eliminerat vagabonderande ström och magnetiska fält.

Har du frågor?

Ta kontakt: