Apparater som strålar i hemmet eller kontoret Apparater som strålar i hemmet eller kontoret
Apparater som strålar i hemmet eller kontoret

Ingen orsak att oroa sig för trådlösa nätverk i skolor

Ingen orsak att oroa sig för trådlösa nätverk i skolor

Trådlös kommunikation i skolor genomförs oftast med hjälp av trådlöst nätverk som utnyttjar radiovågor, dvs. WLAN. Användningen av trådlöst nätverk behöver inte begränsas i skolor på grund av strålsäkerhet.

Metoder för att kommuniceras trådlöst används allt oftare i skolornas undervisning. Information både hämtas från och lagras på internet. Att använda internet är vardagsmat i skolan, och kompetens inom informations- och kommunikationsteknik hör till de medborgarfärdigheter som behövs i det moderna samhället.

Trådlös kommunikation i skolor genomförs oftast med hjälp av ett trådlöst nätverk som utnyttjar radiovågor, dvs. WLAN (Wireless Local Area Network). Elevens enhet – en bärbar dator, pekplatta eller smarttelefon – ansluter till en WLAN-basstation som har placerats i korridoren eller i klassrummet. På det sättet kan enheten anslutas trådlöst till internet eller andra nätverksenheter.

WLAN-enheters sändningseffekter är små och den radiofrekventa strålningens intensitet avtar snabbt när distansen ökar. På grund av detta medför ett trådlöst nätverk en mycket liten exponering för radiofrekvent strålning. Exponeringen förblir avsevärt lägre än maximivärdena, även om alla elever i klassen skulle använda trådlöst nätverk samtidigt. Utifrån den kunskap vi har i dag har en så pass svag exponering inga skadliga hälsoeffekter, även om exponeringen är långvarig.

Användningen av trådlöst nätverk behöver inte begränsas i skolor på grund av strålsäkerhet. Det är emellertid enkelt att ytterligare minska elevernas exponering genom bra placeringar av WLAN-basstationer. Bara en halv meter från basstationen är exponeringen till och med som störst bara en hundradel av maximivärdet.