Apparater som strålar i hemmet eller kontoret Apparater som strålar i hemmet eller kontoret
Apparater som strålar i hemmet eller kontoret

Trådlösa nätverk

Trådlösa nätverk

Med hjälp av ett trådlöst nätverk eller WLAN (wireless local area network) kan en dator, spelkonsol, mobiltelefon eller motsvarande nätverksenhet anslutas till internet eller andra nätverksenheter trådlöst genom att använda mikrovågor för dataöverföring.

WLAN har i flera år varit vanligt på arbetsplatser och många har även ett trådlöst nätverk hemma. Vanligtvis erbjuds trådlös internetanslutning i hotell, konferenslokaler och caféer. Nu har användningen av trådlös teknik även ökat i skolor och daghem, då ny data- och kommunikationsteknik har införts som en del av undervisningen. WLAN orsakar ingen betydande exponering för radiovågor eftersom effekten är låg.

För att skapa ett trådlöst nätverk behövs en WLAN-basstation, som sändare/mottagare i nätverksenheterna använder för att få kontakt. WLAN-basstationen och nätverksenheten har likadana antenner som möjliggör dataöverföringen. WLAN har en låg sändningseffekt, vilket betyder att trådlösa nätverk i allmänhet har en räckvidd på högst 100–200 meter om det inte finns några hinder, som väggar, i vägen.

Eftersom signalen avtar när avståndet ökar minskar även överföringshastigheten. Därför kan det finnas flera WLAN-basstationer placerade på olika håll i till exempel kontorslokaler, där man behöver en stor dataöverföringskapacitet. På så sätt kan man skapa en snabb trådlös anslutning för alla arbetsplatser.

Ofta avser man samma sak med WLAN och Wi-Fi, men strängt taget är de inte synonymer till varandra. Wi-Fi är ett kommersiellt namn på den vanligaste WLAN-tekniken. Wi-Fi-enheter verkar på frekvenserna 2,4–2,4835 GHz, varvid deras största tillåtna sändningseffekt är 100 mW, och på frekvenserna 5,15–5,35 GHz, varvid den största tillåtna sändningseffekten är 200 mW.

Trådlösa nätverk medför liten exponering

WLAN medför exponering för svag radiofrekvent strålning som klart understiger de gällande maximivärdena. Man känner inte till att exponering på denna nivå skulle medföra några hälsoeffekter även om exponeringen är långvarig.

Den teoretiska högsta exponeringen som en WLAN-antenn med full sändningseffekt orsakar placerad intill kroppen är ungefär lika stor som den exponering som orsakas när man talar i mobiltelefon med dålig täckning. I praktiken är exponeringen emellertid mycket lägre. Eftersom sändningseffekterna i WLAN är låga och exponeringen minskar snabbt när avståndet ökar, uppstår ingen betydande exponering även om det finns flera WLAN-basstationer eller WLAN-sändare i samma klassrum eller kontor.

Exponeringen för radiofrekvent strålning från WLAN-nätverk har undersökts mycket i den brittiska hälsoskyddsmyndigheten PHE:s (Public Health England) forskningsprogram. Utifrån undersökningar utgör exponeringen på 0,5 meters avstånd från WLAN-basstationen cirka en hundradel av maximivärdet, även om basstationen hela tiden sänder radiovågor.

Den exponering som datorns sändare orsakar är en bråkdel av basstationens exponering. I forskningsprogrammet utvärderade man även exponering i klassrum med en WLAN-basstation och 30 datorer med WLAN-sändare. Man mätte den största pulskvoten mellan sändarna i datorerna och WLAN-basstationen och använde den för att bedöma exponeringen. Mätpunkten låg en halv meter från basstationen och exponeringen konstaterades vara klart under en hundradel av maximivärdet.

WLAN-enheter har ingen adaptiv reglering av sändningseffekten, så till skillnad från mobiltelefoner justerar de inte automatiskt effekten efter täckningen, utan använder alltid samma sändningseffekt. WLAN strålar bara då data sänds. När man till exempel surfar på nätet med en bärbar dator är det närmast frågan om mottagning av data, och då strålar datorns WLAN-sändare inte, men WLAN-basstationen sänder radiovågor. Den exponering som en enhet som ligger längre bort orsakar är emellertid i praktiken betydelselös.

WLAN-enheter och mobiltelefonnät

Många pekdatorer och andra datorer kan förutom WLAN även använda mobiltelefonnät för dataöverföring med hjälp av ett USB-modem. Då beror sändningseffekten på mobiltelefonnätets täckning och den kan vara något större än i en vanlig WLAN-anslutning. Betydande exponering uppstår dock inte vid vanlig användning, eftersom enheternas oavbrutna sändningstider i allmänhet är korta och antennerna inte vid normal användning vidrör kroppen under längre tider.

Har du frågor?

Ta kontakt: