Apparater som strålar i hemmet eller kontoret Apparater som strålar i hemmet eller kontoret
Apparater som strålar i hemmet eller kontoret

Mikrovågsugnar är säkra

Mikrovågsugnar är säkra

Mikrovågsugnar är säkra då de används enligt bruksanvisningarna.

Ifall ugnen skulle fungera med luckan uppe, kunde det skada hälsan. Då skulle man få allvarliga brännskador om man satte handen i ugnen eller stod i ugnens omedelbara närhet. I luckan finns det åtminstone två av varandra oberoende säkerhetsfunktioner, vilka säkrar att mikrovågseffekten endast fungerar då luckan är stängd. Mikrovågseffekten kopplas av genast då luckan öppnas.

Dessutom är luckan planerad så att det läcker mycket lite strålning genom luckans kanter, även efter många års användning. Det lönar sig att föra mikrovågsugnen till en reparatör för granskning om luckan eller glaset i luckan har synbara skador.

Mikrovågsugnens funktion baserar sig på stark elektromagnetisk strålning som värmer upp maten. I Finland har ingen som använt mikrovågsugn fått några hälsoverkningar av mikrovågorna.

Har du frågor?

Ta kontakt: