Apparater som strålar i hemmet eller kontoret Apparater som strålar i hemmet eller kontoret
Apparater som strålar i hemmet eller kontoret

Infraröda bastuanläggningar

Infraröda bastuanläggningar

Infraröda bastuanläggningar har blivit vanliga under de senaste åren. De är ofta byggda på samma sätt som traditionella bastuanläggningar, men i stället för ett bastuaggregat har de en infraröd värmare som är tillverkad av keramik eller metall och som sänder ut infraröd strålning i den främre och bakre delen av bastun.

I en traditionell bastu avger bastuaggregatet och hela bastun, då den värms upp av aggregatet, även infraröd strålning. Men vid en hög fukthalt och en temperatur på 80–100 ˚C orsakas ungefär hälften av kroppens uppvärmning av värmeöverföring och hälften av värmestrålning. I infraröda bastuanläggningar är temperaturen bara cirka 40–50 ˚C. Kroppens uppvärmning orsakas nästan uteslutande av värmestrålning, men den starkare infraröda strålningen orsakar svettning t.o.m. snabbare än en traditionell bastu.

Det finns åtminstone tre typer av infraröda bastuanläggningar:

  1. Ett rum med stora värmare med låg temperatur. Värmarna kan ta upp hela väggen. De har en yttemperatur på 50–70 ˚C.
     
  2. Värmarna i rummet består av ca 50 cm långa stavar eller plattor med en storlek på 5 cm x 20 cm som är tillverkade av keramik eller metall och har en yttemperatur på 300–400 ˚C.
     
  3. Värmarna är infraröda lampor av glödlampstyp och en del av strålningen kan vara synligt ljus.

Hälsoeffekter av infraröd bastu

Infraröda bastuanläggningar har i stort sett samma hälsoeffekter som en traditionell bastu, men på grund av den lägre temperaturen kan de infraröda lämpa sig bättre för personer som inte kan använda en traditionell bastu på grund av till exempel cirkulationsproblem. Dessutom har man konstaterat att infraröd strålning utvidgar de perifera blodkärlen och därför lindrar smärta. Det finns inga bevis på risker av långvarig eller upprepad användning.

En risk som förknippas med infraröd bastu är den långvariga värmebelastningen, precis som i en traditionell bastu. Normalt bastubad medför ingen fara, men det kan vara riskabelt att testa sina gränser. Om det finns något avvikande i det egna hälsotillståndet, till exempel en hjärt- eller kärlsjukdom, är det bäst att fråga en läkare eller hälsovårdare innan bastun används.

Ett påstående som ibland har lagts fram i fråga om infraröda bastuanläggningar (och som ursprungligen gällde traditionella bastuanläggningar) är att bastubad skulle vara skadligt för ett foster, särskilt i början av graviditeten. Påståendet kommer ursprungligen från en amerikansk undersökning i början av 1970-talet, men man har senare kunnat visa att slutsatserna i undersökningen var felaktiga. Den infraröda strålningen tränger bara några millimeter in i kroppen, så den når inte fostret och kroppens värmehöjning är inte så stor att det skulle medföra fara.

Har du frågor?

Ta kontakt: