Apparater som strålar i hemmet eller kontoret Apparater som strålar i hemmet eller kontoret
Apparater som strålar i hemmet eller kontoret

Babyvakter

Den elektroniska babyvakten gör det möjligt för en förälder att på avstånd vaka över sitt sovande barn. Babyvakten använder radiovågor för att kommunicera. Den sänder bara radiovågor när den aktiveras av barnets röst. Babyvakten består av två enheter, en som läggs i närheten av barnet och en som placeras inom hörhåll från föräldern.

Babyvakter sänder som högst med en uteffekt på 500 milliwatt, vilket är dubbelt så mycket som maxeffekten från en mobiltelefon. Myndigheternas mätningar visar att babyvakternas SAR-värde ligger långt under gränsvärdet, som är 2 watt per kilogram kroppsvävnad. SAR-värdet, Specific Absorption Rate, är ett mått på den energi som kroppen tar upp från radiovågorna.

Den genomsnittliga exponeringen för radiovågor som barnet exponeras för är ännu lägre än de uppmätta värdena eftersom enheterna bara sänder när de aktiverats av barnets röst.

Mätningar på babyvakter

Strålsäkerhetscentralen (STUK) och svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har genomfört mätningar på fyra modeller av babyvakter från olika tillverkare. Mätningarna gjordes för att undersöka om babyvakter håller sig inom gränsvärdena för exponering för radiovågor. Urvalet av babyvakterna gjordes för att täcka in vanligt förekommande vakter som använder olika frekvenser, tekniker och uteffekter.  

Myndigheternas mätningar visar att babyvakternas SAR-värde ligger långt under gränsvärdet, som är 2 watt per kilogram kroppsvävnad. SAR-värdet, Specific Absorption Rate, är ett mått på den energi som kroppen tar upp från radiovågorna.

Resultat av mätningarna:

Tillverkare        Modell         *Uppmätt SAR-värde (W/kg)  
Doro       BM35+1  
- babyenhet    0,174
- föräldraenhet   0,214
Lafayette Dc-466  
- enhet 1 och 2   0,36
TopCom PMR Babytalker 1010  
- babyenhet   0,041
- föräldraenhet   0,33
Philips Avant DECT  SCD497  
- babyenhet   0,030
- föräldraenhet   0,024

*Mätosäkerheten uppgick till 22 procent.

Exponeringen avtar snabbt med avståndet

Liksom för annan trådlös teknik kan exponeringen för radiovågor enkelt minskas genom att avståndet till apparaten ökas.

Så mättes babyvakternas SAR-värde  

Man använder en så kallad fantom av plast, som innehåller vätska med elektriska egenskaper som motsvarar hjärnans. En antenn förs med hjälp av en robotarm ner i fantomen och mäter styrkan på det elektriska fält som babyvaktens sändare alstrar (med samma apparaturer gjordes mobiltelefonernas SAR-mätningar. Babyvakten läggs i olika positioner i förhållande till fantomen. Det högsta värdet som uppmäts i testet bestämmer babyvaktens SAR-värde. Detta får inte överstiga social- och hälsoministeriet’s gränsvärde två watt per kilogram.

Har du frågor?

Ta kontakt: