Olika behandlingar och risker i samband med dem

Olika behandlingar och risker i samband med dem

Icke-joniserande strålning utnyttjas ofta inom skönhetsvården. Det är viktigt att säkerhetsaspekterna beaktas inom skönhetsvården, eftersom för kraftig strålning kan orsaka många olika skador.

En stor del av tekniken som används för skönhetsvård bygger på icke-joniserande strålbehandling av huden och kroppen. Det är viktigt att säkerhetsaspekterna beaktas inom skönhetsvården, eftersom för kraftig strålning kan orsaka många olika skador. Huden kan bland annat få brännskador eller ärr. Det kan ske förändringar i hudens pigmentering, såsom mörka eller ljusa fläckar. Det kan ta upp till flera månader innan de skadade områdena läks, vilket kan förutsätta medicinsk vård. I vissa fall kan skadorna även uppstå under huden. I detta fall uppstår inte nödvändigtvis någon känsla av smärta, även om skadan är allvarlig. Det är alltid den som tillhandahåller tjänsten som ansvarar för att behandlingen är säker.

En yrkeskunnig kosmetolog kan vanligtvis utföra behandlingarna på ett säkert sätt. Vid krävande ingrepp, såsom avlägsnande av tatueringar och ultraljudskavitation finns det dock anledning att vända sig till medicinsk expertis. När klienten frågas om det finns hinder för behandlingen ska han eller hon vara totalt ärlig, eftersom olika läkemedel och sjukdomar kan ha en betydande effekt på hur väl huden och kroppen tål strålning. Vid graviditet bör man undvika att gå på behandlingar, om det finns minsta misstanke om fostrets säkerhet i samband med behandlingen.

Strålsäkerhetscentralen övervakar att icke-joniserande strålning används på ett säkert sätt inom skönhetsvården. Strålsäkerhetscentralen tar inte ställning till huruvida behandlingarna fungerar eller inte.

Avlägsnande av tatueringar och pigmentering

För att avlägsna tatueringar används kraftiga lasrar; i praktiken används endast lasrar i klass 4 för att avlägsna tatueringar. Lasrar i klass 4 överskrider de maximala värdena för hudexponering och kan användas för behandling av hud endast på ordination eller under övervakning av läkare.

Hårborttagning

Vid sidan av traditionella metoder (t.ex. depilering, vaxning, sockring) används flera tekniker med icke-joniserande strålning för hårborttagning. Om man använder lasrar ska man ta i beaktande att de inte får vara lasrar i klass 4, eftersom strålningen från dessa är så kraftig att huden kan skadas. Det kan uppstå brännskador och permanenta skador, till exempel ärrbildning eller andra skador. Om denna strålning träffar ögat skadas detta och synen omedelbart.

Användning av tekniker med pulserande ljus och övriga tekniker i samband med dessa medför en risk för brännskador. I synnerhet vid behandling av mörk hud, kan den stora mängden energi absorberas i huden och orsaka brännskador. På motsvarande sätt absorberar även övriga mörka områden på huden (födelsemärken, tatueringar) lätt strålning som värmer upp vävnad. Det kan även förekomma permanenta förändringar i hudens pigmentering, såsom mörka och ljusa fläckar på huden.

Hudvård

Huden kan behandlas med flera olika tekniker.

Med laser strävar man efter att förbättra hudens kvalitet till exempel genom att skala av hudlager. En för kraftig laser eller laserpuls kan orsaka skador på huden. Till exempel lasrar i klass 4 får användas för behandling av hud endast på ordination eller under övervakning av läkare.

I samband med tekniker med pulserande ljus (IPL, intense pulsed light) riktas ett kraftigt, kortvarigt pulserande ljus eller en serie pulserande ljus mot huden. Målet med behandlingen kan vara att exempelvis avlägsna pigmentfläckar, vårda akne eller annan förbättring av huden. Med pulserande ljus kan man rikta stora mängder energi mot ett litet område på huden, vilket kan resultera i exempelvis en brännskada eller förändring av pigmenteringen.

Ultraljud används för att stimulera kroppsdelar under huden, som man hoppas att ska förbättra hudens elasticitet. Ultraljud kan även användas för att rengöra huden. När man använder ultraljud bör man undvika att ljudet riktas mot skelettet, eftersom ett för kraftigt ultraljud kan skada ben. Om ultraljud riktas mot benen i skallen kan ljudet spridas till ögat och skada det.

Med RF-anordningar (radio frequency) som använder radiofrekvent strålning strävar man efter att stimulera kroppsdelar under huden. Målet är att föryngra huden. I Finland förekommer exponeringsgränser för RF-strålning, vilka inte får överskridas förutom vid medicinsk vård. Vid RF-behandling riktas en stor mängd elektromagnetisk energi mot huden. Absorberingen av RF-strålning i huden och vävnaderna under huden varierar, vilket förutsätter en noggrann behandling. Följderna av en för stor exponering kan vara en stickande känsla och rodnad på huden och i värsta fall även brännskador. Det kan uppstå skador under hudens ytlager, varvid det är svårt att upptäcka dem.

RF-anordningar används ofta parallellt med en annan behandlingsanordning för att värma upp huden eller kroppsvävnader, så att den parallella behandlingen fungerar bättre. Vid kombinerad behandling finns en risk för att huden eller kroppen absorberar en för stor mängd energi, vilket kan skada huden eller vävnaderna.

Fettreducering och avlägsnande av cellulit

Man eftersträvar att förstöra fettlager under huden med hjälp av ultraljud (kavitation), varvid fettet med tiden kan avlägsnas från kroppen via ämnesomsättningen. Vid kavitation kan ultraljudet tränga sig tiotals centimeter in i kroppen, vilket betyder att även skelettet, inre organ och foster hos gravida kan exponeras. På grund av riskfaktorerna för foster avråder social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen ultraljudskavitation, i synnerhet vid graviditet. Därtill kan ämnen bundna i fettlagret frigöras på en gång och orsaka en hälsorisk för personen som behandlas, barn som ammas eller foster.

Skönhetsbehandlingar ska inte blandas med medicinska ultraljudsundersökningar. Ultraljudsundersökningar används bland annat vid screening för cancer och fosterscreening. Dessa undersökningar är helt säkra och de medför ingen hälsorisk för patienten eller fostret.

Målet med RF-teknik är att värma upp fettlagret under huden och ändra fettvävnadens form så att den avlägsnas från kroppen via ämnesomsättningen. I Finland har man fastställt maximigränser för exponering för RF-strålning, vilka inte får överskridas förutom vid medicinsk vård.

Vid skada

Ifall det i samband med en kosmetisk behandling uppstår en skada eller misstanke om detta (alla skador är inte synliga utvärtes) ska man kontakta hälso- och sjukvården, där skadan och behovet av medicinsk vård av den bedöms.

Råd i frågor angående skador i samband med skönhetsbehandlingar ges av konsumentrådgivningen, ifall kunden och kosmetikföretaget inte kan uppnå en tillfredsställande lösning till skadeersättning.

Strålsäkerhetscentralen önskar att eventuella skador och misstankar om tjänster som inte överensstämmer med kraven även anmäls till Strålsäkerhetscentralen till adressen stuk (at) stuk.fi.

Skador som sker inom hälsovården behandlas av Patientförsäkringscentralen.

Har du frågor?

Ta kontakt: