Användning av strålning inom skönhetsvård

Ingressi Användning av strålning inom skönhetsvård

En stor del av tekniken som används för skönhetsvård bygger på icke-joniserande strålbehandling av huden och kroppen. Tekniker som används är bland annat laser, pulserande ljus (IPL), radiofrekvent strålning (RF), ultraljud, infraröd och ultraviolett strålning. Dessa tekniker använder man till exempel för att ta bort tatueringar eller hårstrån, förbättra (föryngra) huden, avlägsna fett eller celluliter, härda gelélack eller rengöra huden. Det är viktigt att säkerhetsaspekterna beaktas inom skönhetsvården, eftersom för kraftig strålning kan orsaka många olika skador.

Osion etusivun tekstinosto Lasrar inom skönhetsvård

Lasrar inom skönhetsvård

Lasrar i klass 4 överskrider de gränsvärdena för hudexponering och kan användas för behandling av hud endast på ordination eller under övervakning av läkare. Vanliga ingrepp som utförs med lasrar i klass 4 är bland annat avlägsnande av tatueringar och behåring.

Osion etusivun tekstinosto Information till yrkespersoner inom skönhetsvård

Information till yrkespersoner inom skönhetsvård

I tjänster inom skönhetsvård, där man använder icke-joniserande strålning, får maximivärdena för exponering inte överskridas och verksamhetsutövaren ska se till att tjänsten inte medför fara för någons hälsa. Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av icke-joniserande strålning utanför hälsovårdsinrättningarna i Finland.