STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Verksamhet som medför exponering för kosmisk strålning

Verksamhet som medför exponering för kosmisk strålning

Den som bedriver flygverksamhet ska utreda exponeringsmängden för kosmisk strålning som flygpersonalen utsätts för, om det är möjligt att flygpersonalen utsätts för så mycket kosmisk strålning att den årliga effektiva dosen överskrider 1 mSv.

Mer information på Till användare av strålning -sidor

Kontakt

Kontakt